NCC Strongphalt® – en kombinasjon av asfalt og betong

NCC Strongphalt® er et belegg som kombinerer de beste egenskapene fra asfalt og betong – nemlig asfaltens elastisitet og jevnhet og betongens bestandighet og bæreevne.

André Waage 2
Andre Waage

Områdesjef Binab og Salgs- og markedssjef, NCC Industry

Besøksadresse: Østensjøveien 27, Oslo