Densifalt

Densifalt® er et belegg som kombinerer de beste egenskapene fra asfalt og betong - nemlig asfaltens elastisitet og jevnhet og betongens bestandighet og bæreevne.

Densifalt® tar mindre enn halve tiden å legge, sammenlignet med betong. Belegget kan dessuten tas i bruk allerede etter ett døgn.

Fordi Densifalt® er slitesterkt, stabilt, skjøtefritt og oljeresistent, og kan brukes så vel innendørs som utendørs, egner den seg spesielt godt for overflater med høye krav til bæreevne. Eksempler på bruksområder er flyplasser, lastekaier, lasteterminaler, varehuslagre, bussterminaler, parkeringshus, lagersentraler m.m.

Densifalt® er bygd opp av et åpent bitumenbundet steinskjelett og flytende Densit slam, som er et sementprodukt. Beleggningen gjøres i lag med 3-6 cm tykkelse. Allerede innen ett døgn er be¬legget trafikkerbart, og innen 7 døgn oppnår det full fasthet, samtidig som det bevarer asfaltens tilpasning ved eventuell subsidens i underlaget.

Jevn overflate

Leggingsmetoden uten skjøter gjør at overflaten blir jevn og rett, noe som er en stor fordel for eksempel ved kjøring med truck. Håndteringen av gods blir både sikrere, raskere og mer behagelig.

Densifalt® fremstilles av ren granitt, bitumen og høypresterende sement fra naturen. Ettersom det er et naturprodukt, kan fargen og mønsteret variere noe når det er nylagt.

Standardfargen på Densifalt® er lysegrå, men det er lett å farge produktet ved blanding og utlegging for å få det utseende som ønskes. Overflaten på Densifalt®-belegget kan også poleres eller sandblåses for å oppnå ønskede friksjonsegenskaper.

Temperaturbestandighet

Densifalt® har svært god frostbestandighet. Temperaturendringer mellom -30°C og +150°C påvirker ikke belegget overhodet, selv ikke der påvirkningen er langvarig.

Vel utprøvd

Densifalt® er i dag vel utprøvd og har vært i produksjonssortimentet til NCC i en rekke år. Densifalt® er blitt brukt i København og Stockholm på bussholdeplasser og bussterminaler. Produktet egner seg også godt for flyplasser, der det brukes på oppstillingsplasser for fly, på avisningsplattformer og på enkelte trafikkoverflater.

Thor Kvam
Thor Kvam

Områdesjef Entreprise Midt, Asfalt, NCC Industry