Asfaltering for private

Asfaltering i Sogn og Fjordane

Vi asfalterer gårdsplasser, oppkjørsler, veier og parkeringsplasser for både bedriftskunder og privatpersoner. Hvilken type asfalt, og hvor mye du trenger, hjelper vi deg med å finne ut av.

Fyll inn din informasjon, så tar vi kontakt med deg!

Velg privat eller bedrift

Skriv inn din kontaktinformasjon privatperson


Skriv inn din kontaktinformasjon bedrift


Førde asfaltkontor
Førde asfaltkontor
Besøksadresse:

Indre Hornnesvika 11, 6800 Førde

Telefon: +47 481 00 767
distriktssjef Lasse_Tefre
Lasse Tefre

Area Manager Sogn og Fjordane, NCC Industry

Tommy Helgås Hårklau

Operation Manager, Area Sogn og Fjordane, NCC Industry