Steinmaterialer

Stein, pukk, grus og sand brukes i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. NCC leverer pukk, grus og sand i ulike størrelser til slik virksomhet, samt til privatpersoner.

Pukk- og grusprodukter for alle bruksområder

NCC tilbyr pukk og grusprodukter til en rekke bruksområder som blant annet

 • Vedlikehold av grusvei og gårdsplass
 • Helle- og steinlegging
 • Garasjeinnkjørsel
 • Anleggelse av belegningsstein
 • Drenering
 • Anleggelse av paddock

Levert i storsekk

Alle våre pukk-, grus- og sandprodukter kan vi levere i storsekk (Big Bag). Vekt ca 800 kg. Kan leveres hjem/på byggeplass.

Utvalget av pukk- og grusprodukter, samt farge og kvalitet, varierer hos våre 10 pukkverk.

Mer informasjon om storsekk

Hvor mye trenger du?

For å gruse opp en innkjørsel kan du bruke følgende utregningsmetode:

Lengde * bredde = m2

m2 * tykkelse = m3

m3 * materialets vekt/m3 = antall tonn material.

Volumsvekten kan variere på de ulike leveringststedene.

Bruksområder for noen av våre produkter

 • Vedlikehold av grusvei og gårdsplass

Vi anbefaler 0-4/0-8/0-16 mm. Det beste tidspunkt for vedlikehold er på våren, etter at telen har sluppet taket.

 • Helle- og steinlegging

Vi anbefaler et lag med 0-16 mm, deretter et lag med 2-5 mm, og øverst et lag med 0-2 som underlag og fugemasse. Dersom det er vått der det skal legges, bør du grave dypere og fylle nederst med et drenerende lag 0-16 eller 11-16 mm.

 • Garasjeinnkjørsel

Vi anbefaler forsterkningslag 0-63 mm, bærelag 0-2, et slitelag 0-16 mm, singel 8-11 mm og en geo-tekstilduk i bunnen.

 • Anleggelse av belegningsstein

Vi anbefaler nederst et lag med 0-16 mm, deretter et lag med 0-4 mm, evt sand, for så å legge et lag med 0-2/0-4 mm, som underlag for steinene og til fuging. Når en steinlegger uteplasser og gangstier, anbefales det å bruke stein med samme størrelse, for å få et mest mulig jevnt underlag.

 • Dreneringsrør

Rundt rør anbefaler vi 4-16 evt. 11-16 mm, og nederst en geo-tekstilduk. Når en skal legge nye eller fornye eksisterende rør, bør en bruke materialer som ikke ødelegger rørene.

 • Drenering av husgrunn

Vi anbefaler 11-16 eller 16-32 mm over en platon matte eller lignende, med en geo-tekstilduk i bunn. En velfungerende drenering består av et lag med f.eks. 11-16 eller 16-32 mm samt isoleringsplater og dreneringsrør.

 • Anleggelse av paddock

Vi anbefaler dreneringsduk, dreneringsrør, et lag med 11-16 mm, et bærelag av 0-32 mm og steinmel 0-2, evt sand. En paddock skal ha en hard bunn med et mykt lag på toppen som slipper gjennom vann. Det drenerte vannet bør heller ligge under banen