Steinmaterialer

Stein, pukk, grus og sand brukes i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. NCC leverer pukk, grus og sand i ulike størrelser til slik virksomhet, samt til privatpersoner.

Pukk- og grusprodukter for alle bruksområder

NCC tilbyr pukk og grusprodukter til en rekke bruksområder som blant annet

 • Vedlikehold av grusvei og gårdsplass
 • Helle- og steinlegging
 • Garasjeinnkjørsel
 • Anleggelse av belegningsstein
 • Drenering
 • Anleggelse av paddock

Levert i storsekk

Alle våre pukk-, grus- og sandprodukter kan vi levere i storsekk (Big Bag). Vekt ca 800 kg. Kan leveres hjem/på byggeplass.

Utvalget av pukk- og grusprodukter, samt farge og kvalitet, varierer hos våre 10 pukkverk.

Mer informasjon om storsekk

Hvor mye trenger du?

For å gruse opp en innkjørsel kan du bruke følgende utregningsmetode:

Lengde * bredde = m2

m2 * tykkelse = m3

m3 * materialets vekt/m3 = antall tonn material.

Volumsvekten kan variere på de ulike leveringststedene.

Bruksområder for noen av våre produkter

 • Vedlikehold av grusvei og gårdsplass

Vi anbefaler 0-4/0-8/0-16 mm. Det beste tidspunkt for vedlikehold er på våren, etter at telen har sluppet taket.

 • Helle- og steinlegging

Vi anbefaler et lag med 0-16 mm, deretter et lag med 2-5 mm, og øverst et lag med 0-2 som underlag og fugemasse. Dersom det er vått der det skal legges, bør du grave dypere og fylle nederst med et drenerende lag 0-16 eller 11-16 mm.

 • Garasjeinnkjørsel

Vi anbefaler forsterkningslag 0-63 mm, bærelag 0-2, et slitelag 0-16 mm, singel 8-11 mm og en geo-tekstilduk i bunnen.

 • Anleggelse av belegningsstein

Vi anbefaler nederst et lag med 0-16 mm, deretter et lag med 0-4 mm, evt sand, for så å legge et lag med 0-2/0-4 mm, som underlag for steinene og til fuging. Når en steinlegger uteplasser og gangstier, anbefales det å bruke stein med samme størrelse, for å få et mest mulig jevnt underlag.

 • Dreneringsrør

Rundt rør anbefaler vi 4-16 evt. 11-16 mm, og nederst en geo-tekstilduk. Når en skal legge nye eller fornye eksisterende rør, bør en bruke materialer som ikke ødelegger rørene.

 • Drenering av husgrunn

Vi anbefaler 11-16 eller 16-32 mm over en platon matte eller lignende, med en geo-tekstilduk i bunn. En velfungerende drenering består av et lag med f.eks. 11-16 eller 16-32 mm samt isoleringsplater og dreneringsrør.

 • Anleggelse av paddock

Vi anbefaler dreneringsduk, dreneringsrør, et lag med 11-16 mm, et bærelag av 0-32 mm og steinmel 0-2, evt sand. En paddock skal ha en hard bunn med et mykt lag på toppen som slipper gjennom vann. Det drenerte vannet bør heller ligge under banen

Arna Steinknuserverk vasker fram nye steinprodukter

Kortreiste NCC-steinmasser miljøforbedrer Sandefjordsfjorden