Asfaltproduksjon

NCC produserer asfalt i en rekke forskjellige kvaliteter og ulike egenskaper. Produktene egner seg til alt fra gårdsplasser og sykkelstier til motorveier og flyplasser.

I tillegg produserer og legger vi spesialasfalt til blant annet membraner til broer og parkeringshus samt asfalt til innendørs bruk. Vi har over 20 asfaltfabrikker, mobile og stasjonære i Trøndelag og Sør-Norge.
Kvalitet

Som et stort nordisk selskap har NCC unike muligheter for å satse på forskning og utvikling for å forbedre virksomheten og produktene vi leverer.

NCC har laboratorier og teknisk personell som passer på at asfalten som produseres holder en høy kvalitet. Kvalitetskontroller av produktene foretas på produksjonsanleggene og ved utlegging.

På NCC Roads sentrallaboratorium utvikles og testes nye typer asfalt for å forsøke å finne frem til gode løsninger. Blant annet jobber NCC med å finne frem til støy- og støvreduserende asfalt.

Kontakt en asfaltfabbrik

NCC produserer asfalt i store deler av landet.

Breidvik asfaltfabrikk

5961 Brekke

Besøksadresse:

Breidvik

Fax: +47 57 78 40 72

Hovden asfaltfabrikk

4755 Hovden

Besøksadresse:

Hartevatn Industriområde 11

Etne asfaltfabrikk

5590 Etne

Besøksadresse:

Tongane Industriområde

Fax: Faks +47 53 77 15 71

Grinda asfaltfabrikk
Klodeborg asfaltfabrikk

4846 Arendal

Besøksadresse:

Skrubbedalsveien 30, Stoa

Fax: Faks +47 37 09 76 01

Lidalen asfaltfabrikk

3677 Notodden

Besøksadresse:

Lidalen

Fax: Faks +47 35 02 26 37

Lierskogen asfaltfabrikk

3420 Lierskogen

Besøksadresse:

Gamle Drammensvei nr 1

Fax: Faks +47 32 85 18 80

Rekefjord asfaltfabrikk

4380 Dalane

Besøksadresse:

Hauge i Dalane

Fax: Faks +47 51 47 72 69

Rugsland asfaltfabrikk

4760 Birkeland

Besøksadresse:

Rugsland

Fax: Faks +47 37 27 93 00

Rådal asfaltfabrikk

5239 Rådal

Besøksadresse:

Fanaveien 221

Fax: Faks +47 55 11 65 51

Tau asfaltfabrikk

4120 Tau

Besøksadresse:

Breivikv. 6

Fax: Faks + 47 38 18 41 01

Voss asfaltfabrikk

5700 Voss

Besøksadresse:

Bjørkemoen 62

Fax: Faks +47 56 52 09 91

Ålesund asfaltfabrikk

6019 Ålesund

Besøksadresse:

Bingsa Industriområde

Fax: Faks +47 70 17 91 96