Everyday problem solvers

Daglig står vi overfor utfordringer som krever at vi vurderer, samarbeider og utvikler nye smarte løsninger. I NCC kaller vi dette å være en «everyday problem solver». Her forteller noen av våre ansatte om sin arbeidshverdag, et stolt øyeblikk eller om det flotte med å jobbe sammen.

“Dette er et svært variert arbeide, der resultatet blir fantastiske tunneler som knytter Færøyene sammen”

- Andreas Sæther, prosjekt Eysturoytunnelen Færøyene

Andreas Sæther2_lowres
Å være lærling og jobbe med NCCs undersjøiske tunnelprosjekter på Færøyene er både spennende og utfordrende. Ikke så mange utdanner seg innen fjell- og bergverksfaget i dag, så da jeg fikk muligheten til å jobbe med boring, skyting og driving av tunnel – og i tillegg under bakken – da var jeg «solgt». Dette er et svært variert arbeide, der resultatet blir fantastiske tunneler som knytter Færøyene sammen. Her jobber vi skift der vi går mye sammen, så det skaper et godt samhold og miljø blant oss kolleger. Det er selvsagt spesielt å jobbe på en øy midt ute i Atlanterhavet, og være langt hjemmefra. Men det er selvsagt også spennende å jobbe et sted som dette, og for meg som er glad i å reise litt så er dette helt topp. Andreas Sæther, lærling #everydayproblemsolvers

“Det er fascinerende hvordan datamodellene litt etter litt blir ferdig bygget infrastruktur”

- Øyvind Arntzen, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll

Öyvind Arntzen 2
Å være med på utviklingen som nye digitale verktøy vi tar i bruk i prosjekt representerer, er både gøy og interessant. Det er fascinerende å se hvordan modeller som er utviklet på data for Venjar–Eidsvoll-prosjektet, litt etter litt blir til ferdig bygget jernbane-infrastruktur. Blir stas å kjøre det ferdige jernbanestrekket å kunne fortelle barn og familie at dette har jeg vært med å bygge. Har jobbet med anlegg siden videregående, der jeg gikk anleggsmaskinførerlinje. Nå jobber vi med maskinstyring og stikningsfaget integrert, og jeg kjenner at den praktiske erfaringen - kombinert med nye datakunnskaper – hjelper meg i arbeidshverdagen. En bratt læringskurve – men samtidig er vi en god gjeng som jobber sammen og hjelper hverandre fremover. Øyvind Arntzen, stikningsleder #everydayproblemsolvers

“Noe av det beste med jobben er variasjonen”

- Inge Ytterhus, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen

Inge Ytterhus 2
Noe av det beste med jobben er variasjonen, nye utfordringer som skal løses daglig og at jeg kan være med å forme egen arbeidsplass. Og så gleden ved å treffe igjen gode anleggskolleger fra prosjekt til prosjekt. Det gode miljøet i NCC bidrar til at mange gjør som meg og blir lenge i selskapet. Det må være fordi en trives, blir tatt godt vare på og får lov til å utvikle seg. Det har jeg gjort siden min NCC-reise startet for 25 år siden. Har jobbet på spennende prosjekter over hele Norge, først som bas, dernest som formann, som anleggsleder og nå med prosjektøkonomi. Å fortelle familie og venner at «dette har jeg vært med å bygget», kan jeg godt føle stolthet for. Inge Ytterhus, mengdeoppfølging/økonomirapportering og riggansvarlig #everydayproblemsolvers

“Det føles bra å være med å bygge for framtiden”

- Ulf Lundaby, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll

Ulf Lundaby 1
På jernbaneprosjektet Venjar – Eidsvoll bygger vi jernbane for framtiden, og det kjennes bra å være med på. Som driftsleder får man være med på det meste i prosjektet. Med pågående arbeider tett på sporet og med tog susende forbi, og jobb nær høyspente kontaktledninger, er sikkerhetsfokuset som NCC og Bane NOR har, avgjørende. Har vært i anleggsbransjen siden 1970 (ABV / NCC 1975) og jobbet på en rekke prosjekt både i Sverige, Norge, gamle Øst-Tyskland, Afrika, Sør-Amerika og Østen. Fått oppleve flere deler av verden med ulike kulturer, som jeg vil takke NCC for. Har kunnet bruke mine drivkrefter uten restriksjoner, noe jeg er stolt av. En tilbringer mye tid på jobb, men fellesskapet og gode arbeidskolleger gjør det lett å trives. Ulf Lundaby, driftsleder #everydayproblemsolvers

“Vi som jobber her føler nok en ekstra kjærlighet til dette fantastiske stedet”

- Natalie Karlsen, Vigelandsparken

Natalie Karlsen_06
Å holde Vigelandsparken trimmet og fin for Oslos befolkning, gjennom alle årstider, er en ærefull jobb en lett kjenner yrkesstolthet for. Ofte får vi respons fra publikum og det er hyggelig, flere kommer bort til oss og er levende engasjert i jobben vår. Å arbeide ute året rundt, i allslags værutfordringer, gir en deilig frihetsfølelse, det gjør godt for kropp og sjel. Ingen arbeidsdag er lik, med alt fra snøbrøyt og vedlikehold på vinter til utplanting og beskjæring på sommer. Startet som lærling i NCC i 2015 og har fra første dag fått tillit og mulighet til å lære mer og utvikle min kompetanse. Det er viktig med kjærlighet og lidenskap til det en gjør, og vi som jobber her føler nok en ekstra kjærlighet til dette fantastiske stedet. Natalie H. Karlsen, anleggsgartner #everydayproblemsolvers

“Det er heftig å tenke på hva vi faktisk produserer og bygger”

- Marcus Olsson, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll

Marcus Olsson 2
Jeg liker store prosjekt der mye skjer og som pågår over lengre tid, med mange ulike fag og disipliner som jobber sammen. Det er nettopp en av oppgavene mine på jernbaneprosjektet Venjar - Eidsvoll; Å få alt og alle til å fungere sammen og skape gode team. Selv liker jeg også å være ute og løse utfordringer sammen med kolleger; Det er gjerne i møte med andre mennesker at en også utvikler seg selv. Den gode samhørigheten mellom arbeidskolleger er en av NCCs store styrker. Synes også det er heftig å tenke på hva vi faktisk produserer og bygger. Særlig når en vet hvor mye arbeid som ligger bak er det ekstra fint å kunne komme tilbake og kjenne på en stolthet over hvor fint det ble. Marcus Olsson, ass.prosjektleder #everydayproblemsolvers

“Det er kjekt å kunne være med å skape noe håndfast og samfunnsnyttig”

- Marie Mjelve, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll

Marie Mjelve
Å kunne være med å skape noe håndfast og samfunnsnyttig – som bedre togforbindelser og tryggere og bedre veier - det er kjekt. Jernbaneutbyggingen Venjar-Eidsvoll er i så måte et skikkelig anleggsprosjekt å være med på, dessuten tverrfaglig og høyteknologisk. Som KS-leder kvalitetssikrer jeg det vi produserer, bl.a. med løpende prøvetaking og dokumentasjon i prosjektet. Er stolt av jobben som KS-leder, som jeg gjort siden starten min i NCC i 2016. Det har vært en bratt, men spennende og utviklende lærekurve. Som nyutdannet er det viktig å bli tatt godt imot, det har jeg i NCC, fått god støtte og møtt en rekke svært dyktige mennesker. Folkene, alt vi bygger og alt en lærer utgjør en helhet som er perfekt for meg. Marie Mjelve, KS (Kvalitet- og ferdigstillelses)-leder #everydayproblemsolvers

“Våre flinke ansatte, det gode humør og miljø er blant NCCs store styrker”

- Geir Are Opgård, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen

Geir Are Opgård
«Med 13 års fartstid i NCC har jeg vært med på en rekke spennende og større anleggsprosjekt som anleggsleder/driftsleder både nord og sør i Norge, og utenlands. Det er utfordrende og triggende å være del av et jernbaneprosjekt som Follobaneutbyggingen – med store betongstøp-volum og en rekke operasjoner samtidig på et begrenset anleggsområde. Og med til tider tøffe logistiske utfordringer der også risiko håndteres. Som en av driftslederene har jeg ansvar for anleggets daglige produksjon og drift. I NCC treffer jeg alle typer dyktige og flotte folk, og i møtet med kolleger utvikler jeg meg som menneske. Våre mange flinke ansatte, det gode humør og miljø vi har ute i våre prosjekt er blant NCCs store styrker.» Geir Are Opgård, driftsleder #everydayproblemsolvers

“Jeg liker å være i en pulserende jobb der jeg møter ulike mennesker.”

- Beate Kristin Mørk, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen

Beate Kristin Mørk
«Jeg liker å være i en pulserende jobb der jeg møter ulike mennesker – og med liv og røre rundt meg. Som KS-(kvalitetssikring)leder i NCC har jeg alt dette og mere til. Blant jobbens sentrale oppgaver er å løpende teste, kvalitetssikre og dokumentere våre leveranser. På jernbaneprosjektet Loenga - Ekebergåsen er det bl.a. å sikre at støpearbeidene til enhver tid har den riktige kvalitet. Jeg har vært i bransjen siden 1995 og kan kjenne en eiefølelse og stolthet for de bygg- og anlegg jeg har vært med på å oppføre, og kan vise mine døtre at jeg har vært med på. I NCC er vi flinke til å gi muligheter, få folk opp og fram, ha tilgjengelige ledere og tilrettelegge alternative oppgaver for ansatte om det trengs.» Beate Mørk, KS-leder #everydayproblemsolvers

“Jeg kjenner stolthet over å være del av infrastrukturprosjekter som setter tydelige spor i samfunnet”

- Jens A.Svartedal, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen

Jens Arne Svartedal
Som prosjektplanlegger skal jeg holde trådene i det store bildet og de langsiktige planene, måle fremdrift samt sikre god arbeidsflyt og tilkomst til anleggsområdet. Svært spennende på en trang byggeplass som Loenga – Ekebergåsen der mye skjer samtidig. Mitt ønske om å skape og se konkrete resultater, har bidratt til at bygg & anlegg er mitt karrierevalg. Ute i prosjekt får en mye tillit, og det er mye opp til deg selv hvor mye ansvar og innflytelse du vil ha. Ved å involvere seg utvikler en seg samtidig, og i NCC er det ingen begrensninger i så måte. Samtidig kjenner jeg en stolthet over å være del av samfunnsnyttige infrastrukturprosjekter som setter tydelige spor i samfunnet. Jens A Svartedal, planlegger #everydayproblemsolvers