Vi trives i NCC

Et godt arbeidsmiljø har ofte stor betydning når man skal velge arbeidsplass.

Godt arbeidsmiljø

I NCC ser vi hvor viktig det er å ha balanse i livet for å kunne prestere, og forsøker derfor å skape muligheter for våre ansatte til å kombinere privatliv, familie og karriere.

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass som legger vekt på mangfold og arbeidsglede - hvor alle har lik verdi uavhengig av stilling, kjønn, religion, kulturell bakgrunn/etnisk opprinnelse og politisk overbevisning.

Gode utviklingsmuligheter

Vår personalpolitikk skal synliggjøre holdninger og kjøreregler som skal følges slik at bedriften når sine mål. Dette skal skje gjennom utvikling av et arbeidsmiljø der alle medarbeidere stimuleres til faglig og menneskelig vekst, medansvar og best mulig utnyttelse av sine evner og kompetanse.

ncc-er-alltid-pa-jakt-etter-unge-talenter