Vårt syn på sponsorvirksomhet

Vår sponsorvirksomhet er konsentrert rundt nøye utvalgte, langsiktige samarbeid. Målsettingen er at sponsorvirksomheten skal tjene begge parter og at vi sammen kan skape unike opplevelser for våre interessegrupper. Våre verdier er ærlighet, respekt og tillit. Verdier som vi ønsker skal gjenspeiles i alt vi foretar oss.

Vi har valgt å ha én ensartet retning for sponsorvirksomheten i NCC-gruppen, med det mål å konsentrere oss om noen få aktiviteter og områder som vi selv har definert. Aktivitetene som vi støtter, skal styrke kompetanse, miljø, helse og sikkerhet.

NCC unngår:

  • Alt som har tilknytning til fare eller vold
  • Politiske eller religiøse grupper
  • Aktiviteter som skader miljøet
  • Alt som er knyttet til tobakk og alkohol
  • Passive og rutinemessige donasjoner

I henhold til NCCs atferdsregler inngår vi aldri samarbeid som erstatning for betaling av våre tjenester eller for å gi NCC fordeler når det gjelder å skaffe forretningsmuligheter.

Søknad om sponsormidler

Ønsker du å kontakte NCC for å presentere et prosjekt eller søke om et samarbeid?
Vi ønsker en skriftlig søknad per e-post til: sponsing@ncc.no