Globalt samarbeid med UNICEF

NCC støtter UNICEFs vann- og sanitærprogrammer i Kina og Øst-Timor. I tillegg skal samarbeidet bidra til å gjennomføre et barnerettighetsperspektiv innen byutvikling.

FNs nye mål for bærekraftig utvikling vil kreve samarbeid mellom alle samfunnsaktører, og den private sektoren spiller en viktig rolle for at målene skal nås innen år 2030. Med dette som inspirasjon sikter samarbeidet mellom UNICEF og NCC på å bidra til målene knyttet til vann og bærekraftige byer.

Manglende tilgang på rent vann medfører vannbårne sykdommer som kan være dødelige for barn. Et prioritert område for UNICEF er å sørge for rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold. Takket være UNICEFs arbeid fikk nærmere 14 millioner barn og deres familier i 2015 tilgang på rent vann, og 11 millioner fikk grunnleggende toalettfasiliteter.

“NCC ønsker å påvirke barns overlevelsesevne og helse gjennom å støtte UNICEFs arbeid for bedre vann- og sanitærtjenester. NCC er i høy grad avhengig av vann, både i de nordiske landene og indirekte gjennom fremstilling av produkter i andre deler av verden, særlig Sørøst-Asia. Derfor ønsker vi økt fokus på vann knyttet til vår egen virksomhet”

- Christina Lindbäck, leder for bærekraft i NCC

Bild på Christina Lindbäck

“Som en viktig bidragsyter til byutvikling har NCC større innvirkning på barn enn man kanskje kunne forvente. Løfter vi i flokk, kan mye gjøres for å fremme barns rettigheter.”

- Véronique Lönnerblad, administrerende direktør i UNICEF Sverige