Bygg tro på fremtiden

Vi i NCC ønsker at julen skal bli et lyspunkt for noen av dem som trenger det mest. Derfor gir vi 1 million kroner til humanitære formål. Dette gjør vi i stedet for å sende julekort eller julegaver til kunder og medarbeidere.

Korona har hatt ødeleggende effekter på vår verden, og nå er det enda viktigere at barn kan få hjelp. Dette er spesielt merkbart når samfunnet stenges ned og mange er isolert hjemme på grunn av pandemien.

I år vil NCCs juledonasjon deles likt mellom de nordiske landene, og til følgende organisasjoner:

  • Danmark; Børnetelefon fra Børns Vilkår
  • Finland; Hyvä Joulumieli, jul i sinnet
  • Norge; MOT, Mental Helse Ungdom og Sykehusklovnene
  • Sverige; BRIS, barns rettigheter i samfunnet

Med NCCs donasjon kan disse organisasjonene tenne et håp for flere barn og unge.

Tidligere donasjoner

Vil du se hva våre tidligere juledonasjoner har gått til? I bloggen vår beskriver mottakere av juledonasjonen med egne ord hvordan julegaven fra oss har kommet til stor nytte.