Om sponsorvirksomhet

Sponsorvirksomhet er en del av vår samlede markedskommunikasjon og skal bidra til å bygge varemerket NCC.

For oss betyr det at sponsorvirksomheten har et perspektiv ut over det å bygge en vei, et hus, et svømmebasseng, et kontor eller en bro.

Vi ser på samfunn og byggevirksomhet fra en menneskelig synsvinkel og hvordan vi kan løse folks hverdagsproblemer. Vårt mål er å handle der vi driver virksomhet, og vi forsøker alltid å bidra med vår fagkunnskap der det er mulig. Vi ønsker å gjøre en forskjell og sette i gang tiltak med hjelp fra våre medarbeidere og samarbeidspartnere.

På den måten bygger vi mer enn hus, svømmebassenger, kontoret og broer. Vi betrakter ganske enkelt sponsorvirksomhet som en måte å bidra til positive løsninger på og skape samfunnsmessig gevinst.

Gjeldende sponsorprogram

Målet er å ha noen få langsiktige sponsoravtaler, og vi utvikler konsepter som gjør at vi kan integrere sponsorvirksomhet og aktiviteter slik at de blir lokale og relevante for våre interessegrupper.

Vi ønsker å være en forløper når det gjelder bærekraftig utvikling og en ansvarlig samfunnsaktør. Det er grunnen til at barn, ungdom og samfunnsansvar har en sentral posisjon i vårt sponsorprogram.

Vårt gjeldende program omfatter følgende sponsoravtaler og konsepter:

NCCs juledonasjon