Ny strategi for lønnsom vekst i NCC i perioden 2016 – 2020

Ifølge NCCs nye strategi for lønnsom vekst er målet en årlig vekst på 5 prosent og en forbedring av driftsmarginen fra nåværende ca. 3 prosent til minst 4 prosent i løpet av strategiperioden 2016-2020.

“Vi har merket oss at strømlinjede og spesialiserte selskaper har større muligheter for vekst og lønnsomhet. Med vår nye, spesialiserte nordiske organisasjon vil vi bli mer effektive og øke lønnsomheten. Samtidig forventer vi vekst gjennom fokus på segmenter med vekstpotensial, for eksempel store infrastrukturprosjekter og rehabilitering. Når vi dette målet, vil det skape forutsetninger for investeringer i videre vekst – for eksempel gjennom oppkjøp.”

- Peter Wågström, administrerende direktør i NCC