Ny strategi for lønnsom vekst i NCC i perioden 2016 – 2020

Ifølge NCCs nye strategi for lønnsom vekst er målet en årlig vekst på 5 prosent og en forbedring av driftsmarginen fra nåværende ca. 3 prosent til minst 4 prosent i løpet av strategiperioden 2016-2020.

“Vi har merket oss at strømlinjede og spesialiserte selskaper har større muligheter for vekst og lønnsomhet. Med vår nye, spesialiserte nordiske organisasjon vil vi bli mer effektive og øke lønnsomheten. Samtidig forventer vi vekst gjennom fokus på segmenter med vekstpotensial, for eksempel store infrastrukturprosjekter og rehabilitering. Når vi dette målet, vil det skape forutsetninger for investeringer i videre vekst – for eksempel gjennom oppkjøp.”

- Peter Wågström, administrerende direktør i NCC

NCC har fastsatt følgende strategiske målsettinger for gruppen for strategiperioden 2016–2020:

 • En driftsmargin på minst 4 prosent i løpet av strategiperioden
 • Gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 5 prosent i løpet av strategiperioden
 • Årlig avkastning på egenkapital etter skatt på minst 20 prosent.
 • Nettogjeld på under 2,5 ganger
 • EBITDA Forhold mellom egenkapital og midler på minst 20 prosent.
 • En reduksjon av ulykkesfrekvensen til det halve innen 2020 (sammenlignet med tallene for 2015)
 • En reduksjon av NCCs CO2-utslipp med 50 prosent innen 2020 (sammenlignet med tallet for 2015)

Følgende økonomiske mål gjelder for de tre virksomhetene og forretningsområdene:

 • NCC Industry: Driftsmargin på minst 4 prosent og gjennomsnittlig avkastning på anvendt kapital på minst 10 prosent i løpet av strategiperioden
 • NCC Building og NCC Infrastructure: Driftsmargin på minst 3,5 prosent per år
 • NCC Property Development: Driftsmargin på minst 10 prosent og gjennomsnittlig avkastning på anvendt kapital på minst 10 prosent i løpet av strategiperioden

Utgangspunktet for den nye strategien er NCCs visjon om å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC har identifisert fem megatrender som vil endre bygge- og eiendomsbransjen: Urbanisering, globalisering, bærekraft, konkurranse om de største talentene og nye teknologier. Disse trendene åpner muligheter for så vel lønnsomhet som vekst.

NCC akter å realisere potensialet ved å fortsette å utvikle nåværende styrker, der faktorer som bred geografisk tilstedeværelse, bred fagkunnskap innen de forventede vekstsegmentene bygg og infrastruktur samt en sterk posisjon nær kunden i verdikjeden, taler til fordel for NCC.

De strategiske initiativene som kreves for å nå et slikt ambisjonsnivå, kan oppsummeres i de tre små ordene "Must-Win Battles":

 • Operational excellence: Målet for NCC er å bli mer effektive og lønnsomme gjennom en styrking av nåværende fagkunnskap, mer effektive prosesser, mer sentraliserte innkjøpsprosesser og økt støtte til en digitaliserte informasjonsflyt.
 • Market excellence: NCC ser et stort vekstpotensial i infrastruktur- og rehabiliteringssegmentene gjennom salg av bærekraftige livssyklustilbud, tidlig markedsføring av disse løsningene og ved å være kundenes førstevalg.
 • Investment initiatives: Forutsatt at den nye strategien gir økt lønnsomhet og vekst for NCC, vil det bli rom for vekst gjennom investeringer, for eksempel overtakelse av bedrifter, PPP-prosjekter og prosjektutvikling.