Ny strategi for lønnsom vekst i NCC i perioden 2016 – 2020

Ifølge NCCs nye strategi for lønnsom vekst er målet en årlig vekst på 5 prosent og en forbedring av driftsmarginen fra nåværende ca. 3 prosent til minst 4 prosent i løpet av strategiperioden 2016-2020.