Safida Montage

Safida Montage er et bemanningsselskap innen bygg, anlegg og veifag. Selskapet ble etablert i Warszawa i 2015 og er heleid av NCC AB. All rekruttering skjer fra Polen til kunder i Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Safida Montage har et stort nettverk av medarbeidere med lang erfaring fra det nordiske byggmarkedet. Vi har bemannet rundt 100 prosjekter, bl.a. bolighus, broer, skoler, sykehus, veier og datahaller.

Vi streber etter langsiktige relasjoner med både kunder og medarbeidere. Ærlighet, transparens og sikkerhet gjennomsyrer hele vår virksomhet.

Vårt bidrag

Det er mangel på kompetanse i det nordiske byggmarkedet, og mange byggefirmaer mangler personell. Samtidig er det mange erfarne og kompetente faglærte arbeidere i Polen som gjerne vil komme til Norden og arbeide. Vi er bindeleddet mellom firmaene og de faglærte arbeiderne og bidrar samtidig til en sunnere bransje.

Rett bemanning

Vi tilbyr kundene muligheten til å utvikle og bygge opp samfunnet med riktig kompetanse. Vi sørger for kvalifisert og fleksibel arbeidskraft som oppfyller kundens behov.

Økt transparens

All vår virksomhet skjer i overensstemmelse med gjeldende tariffavtaler og lovgivning. Vi verdsetter transparens og pålitelighet overfor både kunder og medarbeidere. Vi har en god og åpen dialog med myndigheter, bransje- og fagorganisasjoner – alt for å sikre en langsiktig virksomhet.

Styrket konkurranseevne

Vi styrker kundenes konkurranseevne ved å tilby kvalifisert bemanning til rett pris og med rette forutsetninger.

Kompetanse

Safida Montage har tre bemanningspooler

  • Fagarbeider – Medarbeider med lang erfaring fra sitt fagområde. Snakker polsk.
  • Working foreman – Fagarbeider med ansvar for å lede laget sitt. Snakker engelsk.
  • Team leader – Funksjonær med ansvar for å lede ett eller flere lag. Snakker engelsk.

Vi tilbyr bemanning innen yrkeskategoriene

  • Tømrere
  • Betongarbeidere
  • Grunnarbeidere
  • Murere
  • Vei- og anleggsarbeidere

Arbeidsmiljø

Medarbeidernes helse og sikkerhet er fundamentet i vår virksomhet, og vi samarbeider tett med kundene for å sikre et trygt arbeidsmiljø.

Før medarbeiderne ankommer til prosjektene, gjennomgår de i all påkrevd opplæring i Warszawa.  All opplæring følger bransjeorganisasjonens krav i respektive land. I tillegg gir vi opplæring i kundens spesifikke krav. Medarbeiderne skal være godt kjent med gjeldende policyer, retningslinjer og rutiner før de kommer ut til arbeidsplassen.

Ved siden av å sørge for at opplæringskravene er oppfylt, støtter vi aktivt våre working foremen og team leaders i arbeidsmiljøarbeidet ute i prosjektene. Vi jobber for en høy sikkerhetsbevissthet i lagene for på den måten å redusere faren for skader og ulykker.

Verneklær og ID06-kort

Bestilling av ID06-kort og innkjøp av verneklær blir foretatt i Polen før medarbeiderne reiser til prosjektene. Det betyr at medarbeiderne er fullt rustet for arbeid fra første dag på arbeidsplassen.

Ulrika Brinck 2
Ulrika Brinck

Head of Safida Montage, Group Purchasing, NCC Infrastructure