Per Nordhagen Entreprenørforretning AS leverer alle typer anleggsarbeider

Per Nordhagen AS leverer alle typer anleggsarbeider, ofte i tettbebygde strøk, med særlig fokus på vann- og avløpsjobber. Vårt nedslagsfelt er primært Oslo og omegn, men utfører også oppdrag andre steder.

Per Nordhagen Entreprenørforretning AS har både som hovedentreprenør, totalentreprenør og underentreprenør en rekke ganger utført vann- og avløpsarbeider i Oslo og Akershus. Vi har ansatte med lang erfaring og høy kompetanse innenfor sitt fagområde.

Fra mindre til større, komplekse oppdrag

Selskapet leverer arbeid fra grøftebunn og helt opp til ferdig vei og landskap, og håndterer alt fra de minste til de større og komplekse oppdrag, både nye anlegg og rehabilitering og ombygging av gamle anlegg.

Virksomheten ble etablert 18. mai 1963 av Per Nordhagen, og selskapet har uavbrutt levert entreprenørtjenester i Oslo og Akershus siden den gang. I 2011 ble selskapet kjøpt av NCC og fra 2017 inngår det heleide datterselskapet som en del av NCCs nordiske anleggsenhet Infrastructures satsing i Oslo-området.

Nødvendige godkjennelser

Selskapet er godkjent av Direktoratet for Byggkvalitet i klasse 3 i Overordnet ansvar for utførelse og grunnarbeider. Per Nordhagen Entreprenørforretning AS er også en godkjent lærebedrift gjennom Byggopp og satser på lærlinger når vi rekrutterer nye medarbeidere. I 2013 fikk Per Nordhagen Entreprenørforretning AS utmerkelsen Gaselle-bedrift for solid vekst. Selskapet ble også Gaselle-utmerkelsen i 2014 og 2015.

svein_nilsplass_ncc
Svein Nilsplass

Områdesjef Oslo, NCC Infrastructure