NCC Montage

NCC Montage er et selskap eid av NCC som skal håndtere bemanningssituasjoner og formidling av spesialkompetanse i de skandinaviske landene.

Selskapet er en viktig del av NCCs strategi for å håndtere bemanningssituasjoner og samtidig ha kontroll på regler og reguleringer. NCC Montage skal også sikre at NCCs Code of Conduct blir etterfulgt.

NCC Montage startet i august 2015 med et pilotprosjekt i Stockholm. NCC Montage har kontor i Warsawa (Polen) og jobber i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

“Våre yrkesarbeidere danner grunnlaget for vår virksomhet. Med ekstra stor pågang og ved behov for spesialkompetanse, vil vi som tidligere har behov for ytterligere bemanning og ressurser. Med NCC Montage får vi en sikrere prosess for å løse dette.”

- Svante Hagman, forretningsområdesjef NCC Infrastructure