Lang erfaring i glideforskaling

Interform ble i 2006 kjøpt av NCC Construction. I dag er vi ca 20 ansatte og har produksjon, lager og kontor på Skytta nord for Oslo.

Våre ansatte har lang erfaring i glideforskaling og vil være en viktig ressurs på byggeplass. I våre leveranser inngår normalt prosjektering og levering av glideformen, utleie av glideutstyr, montering av form og utstyr, kjøring av selve gliden, samt demontering. Det inkluderer også nødvendig veiledning på byggeplass.

Med bakgrunn i 40 års erfaring kan vi også være en viktig part i en tidlig fase av prosjektet, og vår know-how er ikke bare begrenset til selve glideoperasjonen. Interform kan gi verdifulle innspill til design, prosjektering og planlegging i tillegg til innspill i selve byggeperioden.

Våre tjenesteområder

Vårt hovedområde er prosjektering, montering og kjøring av glid. Det vil si at vi fungerer som en underentreprenør og hvor hovedentreprenør er ansvarlig for utstøping og armering. I enkelte prosjekter har vi også påtatt oss ansvaret for disse arbeidsoppgavene med hensyn til bemanning og utførelse. Dette er noe som må vurderes i det enkelte prosjekt.

Med bakgrunn i vår lange erfaring og ekspertise kan vi også bidra med prosjektering og utførelse av både spesialforskalinger og klatreforskalinger.

Vi har også kunnskap og utstyr til å påta oss oppdrag innenfor HeavyLift-segmentet. Det kan eksempelvis være turbiner til vindmøller, broseksjoner, tunge takkonstruksjoner etc.

Besøk Interforms hjemmeside