NCC Building

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige boliger, kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder.

NCC Building bygger hovedsakelig boliger og kontorer, men også offentlige lokaler som skoler, sykehus og idrettshaller samt næringslokaler som kjøpesentre og lagerbygninger.

Et stadig viktigere marked er rehabilitering av boligblokker og kontorer. Bygg fra 1960- og 1970-tallet har et stort rehabiliteringsbehov, og målet for NCC er å bli en hovedaktør i dette markedet.

Med et høyt kompetansenivå innen bærekraft, digitalisering og metoder for kundesamarbeid utvikler NCC Building prosjektene sammen med kunder i en tidlig fase.

NCC Building er NCCs største Nordiske forretningsområde, og står for 45 prosent av omsetningen i NCC-gruppen. NCC Building driver virksomhet over hele Norden, hvor det største markedet er Sverige, der de har en meget sterk posisjon.

Building Norge har avdelinger i Trondheim, Bergen, Stavanger, samt Oslo og det sentrale Østlandet. I tillegg eier selskapet datterselskapene Håndverkerne, Noveta og Engebretsen Betong & Mur.

Are_Strom_NCC55889
Are Strøm

Divisjonsleder, NCC Building