NCC Building

NCC Building bygger bærekraftige boliger og kontorer for både offentlige og private kunder.

NCC Building bygger hovedsakelig boliger og kontorer, men også offentlige lokaler som skoler, sykehus og idrettshaller samt næringslokaler som kjøpesentre og lagerbygninger.

Et stadig viktigere marked er rehabilitering av boligblokker og kontorer. Bygg fra 1960- og 1970-tallet har et stort rehabiliteringsbehov, og målet for NCC er å bli en hovedaktør i dette markedet.

Med et høyt kompetansenivå innen bærekraft, digitalisering og metoder for kundesamarbeid utvikler NCC Building prosjektene sammen med kunder i en tidlig fase.

NCC Building er NCCs største forretningsområde, og står for 45 prosent av omsetningen i NCC-gruppen. NCC Building driver virksomhet over hele Norden, selv om det største markedet er Sverige, der de har en meget sterk posisjon.

Building Norway har distriktskontor i Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen og Oslo, samt datterselskapene Haandverkerne, Noveta og Murerfirma Jan E. Engebretsen.

Are_Strom_NCC55889
Are Strøm

Divisjonsleder, NCC Building