Informasjonsside koronavirus

Her finner ansatte i NCC i Norge oppdatert informasjon om koronaviruset og det siste om NCCs retningslinjer.

Hjemmekontor: Slik håndterer vi det i NCC

Regjeringens anbefaling om hjemmekontor er at det skal benyttes:

 • Hvis ansatte ikke kan holde minst 1 meter avstand i hele arbeidstiden
 • Hvis ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport for å ta seg til arbeidsplassen. Særlig gjelder det i Oslo-området og i andre byer med press på kollektivtrafikken i rushtiden.

For NCC i Norge betyr det følgende:

Hver enkelt leder må drøfte situasjonen med sine medarbeidere og gjøre seg sine vurderinger for respektive enhet og sine medarbeidere. Det er flere forhold å tenke på, og leder har den beste innsikten i egen enhet/avdeling.

NCC anbefaler fremdeles, i tråd med myndighetenes anbefalinger, fortsatt utstrakt bruk av hjemmekontor. Dette skal alltid avtales og koordineres med nærmeste leder.

Det oppfordres til bruk av Teams/digitale møter når det er mulig.

I dialogen mellom medarbeidere og leder om bruk av hjemmekontor vs oppmøte på NCC-kontor bør følgende vurderes:

 • Ansatte og oppgaver som må utføres på fysisk på kontor skal ha prioritet.

 

Videre:

 • Er arbeidsoppgavene best egnet til å utføres på kontor eller hjemmekontor?
 • Reisemåte til og fra kontoret: kollektiv transport, egen bil, tilgang på parkering, annet?
 • Kontorplassering: antall plasser i landskap, cellekontor, hvem skal sitte hvor med gjeldende avstandskrav, er diagonal plassering mulig i åpne landskap for å skape tilstrekkelig rom mellom ansatte?
 • Rotasjon, kan arbeidsstyrken dele på å jobbe på kontor og fra hjemmekontor til ulike dager/klokkeslett?
 • Trivsel for den enkelte: hjemmekontor eller kontor?

Det er viktig at vi alle følger de felles anbefalinger som er gitt og at vi respekterer hverandres situasjon. Vi henstiller derfor til at hver enkelt tar ansvar for egen atferd når vi er sammen på kontoret.

Generelle oppfordringer

 • NCC i Norge følger de retningslinjer som offentliggjøres av respektive myndigheter i Norge i forhold til retningslinjer for reiser og kontakt med helsetjenesten.
 • Vi oppfordrer ansatte som har spørsmål om viruset til å studere informasjonen fra helsemyndighetene.
 • Vi oppfordrer som vanlig ansatte om å ta ansvar for egen helse, være nøye med håndhygiene og kontakte helsetjenesten dersom man mistenker at man er smittet. Følg da instruksjoner myndighetene har gitt.
 • NCC følger myndighetenes retningslinjer for sykemelding, permittering og karantene.
 • Som normalt og i henhold NCCs personalhåndbok skal alt fravær varsles til nærmeste leder.
 • Det oppfordres til å bruke Teams/Skype til møter. Reisevirksomhet skal reduseres til et absolutt minimum. 

Helse og sikkerhet på bygg- og anleggsplass

Helse og sikkerhet

Et trygt og sikkert arbeidsmiljø er alltid viktig, og den pågående situasjonen understreker dette enda mer. Noen byggeplasser kan ha mangel på utstyr eller personell som gjør det nødvendig å utføre arbeid på en annen måte.

Få relevante tips fra HMS-organisasjonen og kontakt din HMS-leder for støtte. 

Daglig sikkerhetsbriefing

Start hver dag, som vanlig, med Daily Safety Briefing (DSB). Sørg for å gjøre DSB i små enheter, hold avstand til hverandre. Les mer om DSB på MyNCC.

Begrensning på støv- og pustevern

Skriv ut og heng opp sikkerhetsmeldingene på et synlig sted på arbeidsstedet ditt. (Tilgang til ansatte pålogget NCCs datasystemer)

Informasjon fra Landsrådet i NCC i Norge

- Imponerende innsats i en uvanlig tid - 3.4.

I dag legger vi bak oss mer enn tre uker i det som omtales som «en uvanlig tid». Det vi alle i NCC har latt oss imponere over er vår samlede evne til å opprettholde leveranser av høy kvalitet i alle ledd og jobbe målrettet med fremdrift i våre prosjekter. Det er din innsats og et svært godt samarbeid på kryss og tvers i NCC som har gjort dette mulig.

12. mars innførte norske myndigheter de største inngrepene i norske borgeres liv i fredstid. Blant annet gir både nasjonale og regionale karantenebestemmelser fremdeles en utfordring for noen av våre prosjekter. Dette følger vi nøye og er blant annet i løpende kontakt med EBA som har dialogen med politiske myndigheter.

Vi må regne med og ta høyde for utfordringer i ukene etter påske, også, selv om vi ser noen lyspunkt. For eksempel ble det registrert et lavere sykefravær denne uken, i forhold til de to foregående. Den kanskje viktigste beskjeden vi kan gi nå, er at det må varsles raskt når dere ser potensielle utfordringer.

Råd og begrensninger

De rådene og begrensingene norske helsemyndigheter og Regjeringen har gitt gjelder frem til og med 13. april, altså den siste dagen av påskeferien. Regjeringen har varslet at den rundt 8. april vil gi sin vurdering av hvilke råd og begrensinger som vil gjelde fra 14. april. (I løpet av påsken vil MyNCC bli oppdatert i forhold til hva dette innebærer for oss).

Det betyr at råd og begrensninger kan bli ytterligere forsterket, opprettholdt eller at vi gradvis vil se en oppmykning. Det som er helt klart er at Norge ikke er igjennom krisen og at viruset ikke vil være borte etter påske. Det beste vi kan gjøre for oss selv og andre, slik at både hverdag og arbeidsdag etter hvert vil normalisere seg, er å etterleve de rådene og begrensningene som er pålagt oss.

Holde hjulene i gang

Betydningen av å «holde hjulene i gang» har blitt gjentatt flere ganger de siste ukene, og det er viktig å understreke nettopp dette. I den pågående koronasituasjon er vår bransje viktigere enn noen gang, og jo mer tilnærmet normalt vi kan produsere og arbeide med våre pågående anbudsprosesser, desto bedre grunnlag vil samfunnet ha for raskest mulig å komme tilbake til en normal situasjon.

Derfor er et ett av de viktigste budskapene vi kan gi; du er viktig, og hele NCC er takknemlig for den innsatsen du legger ned. Det styrker NCC og bidrar til å sikre arbeidsplassene våre, og det gir et mindre sårbart samfunn.

Frem imot en normal situasjon

Det som er helt sikkert er at denne situasjonen vil gå over. Vi vet bare ikke når, eller hvor omfattende tiltakene for å redusere smittespredning vil være de neste ukene og månedene. Men hvis vi alle gjør vårt ytterste for å etterleve rådene og begrensningene som gis, jo raskere vil vi igjen få en normal situasjon.

Til tross for den situasjonen samfunnet befinner seg i akkurat nå, håper vi dere alle bruker tiden i påsken til avkobling. Bruk tiden godt!

De beste ønsker om en God påske!

Beste hilsen, Landsrådet i Norge

 

NCC Norges Landsråd: Målet er R < 1 - 25.3.

Tirsdag 24.mars ble de strenge smittevernrestriksjonene som er innført i Norge besluttet videreført frem til 13. april. Målet er å slå ned epidemien, og tegn tyder på at det kan vi lykkes med. Men myndighetens vurdering er at de strenge tiltakene må videreføres. Målet er R < 1!

Med reproduksjon, R, < 1 betyr det at én smittet person i snitt vil smitte færre enn 1 ny. Da vil epidemien etter hvert dø ut av seg selv. Det er målet som vil gi en mer normalisert hverdag og arbeidsdag. Ved utbruddet av epidemien i Norge var R = 2,4. Helsemyndighetene tror den er på vei ned, men den må ned under 1.

Før 13. april vil det komme nye vurderinger fra myndighetene.

Vi vet det er en spesiell periode for alle som jobber i NCC og andre som også gir verdifulle bidrag til våre prosjekter. Ikke bare er arbeidshverdagen annerledes, men på hjemmebane opplever også mange av dere en hverdag som er snudd på hodet.

Det beste vi kan gjøre nå, for oss selv, for våre kolleger, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig er å sette tydelige mål for de neste to ukene. Fortsett med de gode tiltakene for hygiene og for å stoppe smittespredning, ta vare på oss selv og andre og sikre produksjon og leveranser. Gjennom å holde hjulene i gang sikrer vi at vi kommer ut av koronakrisen på best mulig måte.

Som selskap og medarbeidere er vi som sagt inne i en spesiell periode. Men vi har også et stort ansvar. Som en sentral aktør i en av Norges største og viktigste næringer er det vi som nå må fortsette å stå i front for å holde vår egen drift og samfunnet for øvrig så tilnærmet normalt som mulig.

En rekke små og store bedrifter som vanligvis står for store deler av samfunnets samlede verdiskaping, innenfor service, handel og reiseliv, står nå helt uten muligheter til å opprettholde driften og har sendt sine ansatte hjem.

For å få alle disse menneskene raskt inn i arbeid igjen når situasjonen normaliserer seg er bygg og anlegg en av nøkkelbransjene som må holde hjulene i gang i en unormal tid.

Hvis vi alle, og sammen, mobiliserer for å levere det beste av oss selv frem til 13. april håper vi å se resultater.

Allerede nå vet vi at 2020 vil bli et annerledes år, men jo raskere samfunnet får kontroll på koronasmitten, desto raskere kan også vi komme tilbake til en normalisert arbeidsdag og hverdag.

Det den enkelte kan gjøre er å etterleve myndighetenes klare råd og pålegg for å bidra til å hindre smittespredning.

 

Beste hilsen, Landsrådet i Norge

Per Jonsson (leder), NCC Infrastructure

Roger Nygård, NCC Building Nordic

Joar Caspersen, NCC Industry

Thomas Dahle, NCC Property Development

Kim Cassim, HR Country Manager

Terje Stachnik Hansen, Kommunikasjonssjef

 

NCC Norges Landsråd: Alle må bidra og støtte hverandre – 20.3.

Det har vært en annerledes og utfordrende uke for oss alle. I det vi fikk de første meldingene om at vi hadde fått Korona-smittede i Norge, forstod vi i NCC at vi sto overfor en uvanlig situasjon som ville kreve mye av oss. Men at vi skulle oppleve så strenge smitteverntiltak så raskt, var det nok ikke så mange som hadde sett for seg.

NCC følger helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg i denne situasjonen. Samtidig forsøker vi å gjøre vårt ytterste for å opprettholde driften i alle våre prosjekter. Det er innført begrensinger som kan bety redusert aktivitet og fremdrift i prosjektene, men vi må forsøke å holde hjulene i gang. Det er viktig at vi opprettholder produksjon i NCC så langt det lar seg gjøre, men det skal ikke gå på bekostning av sikkerheten. Arbeidet skal gjennomføres på den måten vi alltid gjennomfører våre prosjekter. Sikkerhet først!

Vi oppfordrer alle ansatte til å holde seg oppdaterte på situasjonen via MyNCC, nyhetsbrev, oppslag eller gjennom informasjonssiden på ncc.no, www.ncc.no/myncc/koronavirus/. Det er viktig at alle holder seg oppdatert og forholder seg til de beslutningene som gjelder.

Vi har jevnlige møter i Landsrådet, ledergrupper og NCCs kriseteam - fokuset er Korona-situasjonen. Vi iverksetter tiltak, støtter virksomheten og koordinerer tiltak. Vi i NCC skal gjøre vårt for å hindre videre spredning av viruset. Derfor er det viktig at vi er lojale til de beslutningene som tas av myndighetene og de rådene og instruksjoner de gir.

Målet er å gjøre det vi kan for å hindre videre spredning av viruset. Dernest å holde våre bygge- og anleggsprosjekter i gang og på den måten sikre verdiskapning for samfunnet og opprettholde viktige arbeidsplasser fremover. Samtidig må vi være forberedt på at situasjonen kan bli vanskeligere og at vi må stoppe flere prosjekter.

På grunn av karantenebestemmelser, mulig sykdom og andre ting som kan hindre produksjonen vår er det foretatt permittering og vi må være forbered ytterligere permitteringer. Vi har god dialog med tillitsvalgte og vil jobbe tett sammen i tiden fremover. Drøftingsmøter gjennomføres lokalt mellom ledelse, Funksjonærforeningen og tillitsvalgte. Omfanget av permitteringer vurderes lokalt og avhenger av i hvilken grad prosjektenes drift kan opprettholdes.  

Målet er å sikre virksomheten og stå sterkt også etter at denne pandemien er over.

Vi vil takke alle som står på for fullt i NCC i Norge. Det er en fantastisk innsats av alle. Ta vare på hverandre i denne unormale tiden. La oss alle bidra i denne nasjonale dugnaden, slik at vi så snart som mulig kan får stanset spredningen av viruset og komme oss tilbake til en trygg og god arbeidshverdag i NCC.

Beste hilsen, Landsrådet i Norge

Anbefalinger om smittevern

Anbefalinger om smittevern på byggeplass – tilrettelegging for fortsatt drift

Dette er råd og anbefalinger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser. Innholdet er i det all vesentligste basert på BNLs anbefalinger fra mars, justert for helsemyndighetenes oppdaterte råd. Rådene og anbefalingene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense koronasmitte. Det er avgjørende for å redusere smittespredning at alle som et minimum etterlever de til enhver tid råd og krav som gjelder fra helsemyndighetene, samt NCCs interne regler.

Samarbeid om tilrettelegging

Arbeidet med smittevern gjennomføres på linje med annet kritisk sikkerhetsarbeid på byggeplassen. Samarbeid mellom tillitsvalgte og prosjektledelse er nå avgjørende for tilrettelegging for fortsatt arbeid og drift på byggeplasser. Det anbefales at det opprettes en korona-ansvarlig på hver byggeplass, som får i oppgave å påse at reglene fra helsemyndighetene og interne regler etterleves som et minimum etterleves.

Brakke som kontor

Fysiske møter:

 • Fysiske møter skal man forsøke å erstatt med telefonmøte eller digitale konferanseløsninger.
 • Når møter ikke kan gjennomføres digitalt, kan fysiske møter brukes forutsatt at antall møtedeltakere ikke overskrider 20 personer, og at pålagt minsteavstand på 1 m kan opprettholdes under hele møtet.

Ny anbefaling (7.5.20) om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i en gruppe.

 • Ved gjennomføring av fysisk møte skal én møtedeltaker ha ansvar for at 1 m avstand mellom møtedeltakere opprettholdes.
 • Vurder om møter kan gjennomføres ved kopling av møtedeltakere i mindre møtegrupper som kommuniserer digitalt.

Kontordrift:

Brakke med skifte- og hvilerom

 • Begrens hvor mange som kan bruke skifterommet samtidig. Informer om regler for dette. Tilrettelegg skifteperiodene slik at personell kan bruke skifte- og hvilerom på omgang for å redusere nærhet under skifte og vask.

For skifterom for inntil 18 personer anbefales: For slik brakke skal ikke flere enn maks 3 personer oppholde seg samtidig.  

For skifterom for inntil 9 personer anbefales: For slik brakke skal ikke flere enn maks 2 personer oppholde seg samtidig.  

For sanitærrom anbefales: For slik brakke skal ikke flere enn maks 2 personer oppholde seg samtidig.  

Kombinert hvile- og sanitærrom, anbefales:

For slik brakke skal ikke flere enn maks 3 personer oppholde seg samtidig.  

 • Felles matordning/kantine avvikles og den enkelte oppfordres til å ta med egen matpakke. Felles drikke som vann, kaffe og te kan være tilgjengelig. Bruk engangskopper.
 • Sørg for papirdispensere slik at papir er tilgjengelig for å unngå hudkontakt ved bruk av kanner/mugger. Utplasser oppslag om forebygging av slik hudkontakt.
 • Spisebord skal vaskes med varmt vann og såpe når spisepausen er over. Hvis spisebord brukes på omgang, skal bordet vaskes på samme måte mellom hver bordsetning.
 • Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overhold pålegg om avstand til annen person lik 1 m.
 • Felles kjøleskap desinfiseres 2 ganger daglig, eller alternativt avvikles.
 • Etabler regler om rengjøring ved håndvask/rens for alle som beveger seg utenfra og inn.

Sørg for god håndhygiene ved at håndsåpe og tørkepapir er tilgjengelig og blir etterfylt ved alle vasker.

 • Alt arbeid på byggeplassen skal utføres med hansker. Hansker skal tas av og "parkeres" når personell går inn i brakken. Lag løsninger for "parkering av arbeidshansker" slik at disse ikke kommer i kontakt med hverandre.
 • Brakker rengjøres minst en gang om dagen med desinfiserende renhold.
 • Forsterk renhold av skifterom med desinfiserende renhold av smittbare berøringsflater minst 2 ganger daglig. Dette omfatter flater som rekkverk, dørhåndtak, brytere, vasker, dispensere mm.

Se Folkehelseinstituttets anvisninger om smittevern.

Brakke som boligkvarter

De følgende råd og anbefalinger er gitt for å redusere faren for smitte blant beboere som bor tett på hverandre i brakkerigg.

 • Ikke besøk hybel til andre beboere.
 • Utfør håndvask hver gang du kommer inn i egen hybel.
 • Fordel bruk av hybler slik at det blir størst mulig avstand mellom hybler som er i bruk.
 • Vurder om arbeidsstokken kan reduseres slik at pendlerturnus gir mer ledig plass i boligkvarteret.
 • Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overhold pålegg om minsteavstand lik 1 m. Angi ved oppslag hvor mange som maksimalt kan oppholde seg i fellesrom.

Mistanke om eller påvist smitte av koronavirus på en arbeidsplass:

Se Handlingsplan for koronasmitte på en arbeidsplass/kontor, og følge helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser for isolasjon og karantene. Kontakt din HR-partner for bistand.

En brakkerigg/brakke som boligkvarter er ikke egnet for isolasjon eller karantene.

Drift av byggeplass

 • Forbered for alternativt arbeid i produksjonen hvis leveranser svikter eller personell uteblir.
 • Skaff oversikt over status for kritiske materialer og tjenester. Vurder om kritiske leveranser kan fremskyndes.
 • Vurder om det oppstår ny risiko som vil kreve sikringstiltak hvis deler av byggeplassen må stenges.
 • Gjennomfør daglige møter i mindre grupper.
 • Vurder og iverksett om mulig sonedeling av byggeplass, slik at ulike grupper isoleres best mulig fra hverandre.
 • Sørge for at håndverkere, både egne og UE, kan arbeide med pålagt minste avstand på 1 m.
 • Unngå vernerunde i grupper ved å dele vernerunden på byggeplassen i soner. La hver deltaker kontrollere en sone.

Det er viktig at hver byggeplass og hvert team tar gode beslutninger for å hindre smitte av Koronaviruset slik at prosjektene kan opprettholde driften i denne spesielle tiden. 

Sykdom og karantene

Generelt

NCC følger råd og tiltak iverksatt av respektive lands myndigheter og helsemyndigheter, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet. Se relevante linker annet sted på disse sidene.

Må du holde deg hjemme, skal din nærmeste leder alltid være informert.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

 

Det opereres med to begreper om karantene:

Hjemmekarantene: Gjelder for de som ikke har symptomer på koronaviruset, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller som har vært på reise til et land som UD fraråder nordmenn å reise til. Disse rådene endres raskt, så hver enkelt bes studere rådene fra UD. Link finnes på disse sidene. 

Du kan gå ut av eget hjem, men skal unngå nær kontakt med andre.

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

Hvis nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Følg de råd og pålegg helsemyndighetene gir.

Hjemmeisolering: Betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

 

Hjemmeisolering gjelder for:

 • Personer som har fått påvist koronasmitte, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon og som testes for koronavirus.
 • Personer som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller feber.

 

Ved mistanke om koronavirus på prosjekt eller kontor

Hvis en beboer på brakke eller kontor får påvist smitte eller har vært i kontakt med smittede, slik at det er behov for karantene, skal vedkommende umiddelbart reise hjem for gjennomføring av karanteneoppholdet.

 • Hjemreisen kan skje ved bruk av egen bil, eller annen transport uten kontakt med omverden etter avtale med arbeidsgiver. Reisen kan ikke skje ved bruk av kollektiv transport. Før avreise skal vedkommende oppfordres til å kontakte lege (pr telefon eller digitalt) for å få sin situasjon vurdert og for klargjøring for sykemelding. Se mulighet for digital konsultasjon med lege på disse sidene.
 • Brakkerigg er ikke egnet for karantene. Hvis karantene uansett må gjennomføres i boligkvarteret, må deler av brakkeriggen som utgjør karanteneområdet avsperres fysisk og merkes som karanteneområde. Det må tilrettelegges en forsyningstjeneste på en måte som sikrer at det ikke er direkte fysisk kontakt mellom den som er i karantene og omverdenen.

 

Retningslinjer for lønn eller kompensasjon hvis du er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene

Ved hjemmeisolering:

For ansatte som er blitt syk og påvist koronaviruset betales sykepenger. NAV går ut fra at du har vært i kontakt med en lege og fått bekreftet at du er smittet av koronaviruset. I en slik situasjon har du en sykdom som gjør at du er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er altså oppfylt og dokumenteres med en sykmelding.

Ved hjemmekarantene:

Hvis du må holde deg hjemme, kan du ha rett til sykepenger hvis du utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer.

Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at du antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger. De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging av arbeidsoppgavene, se § 8-8 første ledd.

Egenmelding kan også benyttes hvis du ikke kommer igjennom til fastlegen for å få sykemelding. 

Dersom du må holde deg i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding. Ta kontakt med lederen din og avtal nærmere. I slike tilfeller utbetales vanlig lønn.

Er du i hjemmekarantene og ikke har mulighet for å jobbe hjemmefra, må du kontakte din lege for å be om sykemelding, alternativt benytte egenmelding. Hold kontakt med din leder om din situasjon.

 

Særlig sårbare medarbeidere

Medarbeidere som er særlig sårbare overfor koronavirus/COVID-19 (i definerte risikogrupper) oppfordres til å bli hjemme og kontakte egen lege for legefaglig vurdering av om hvorvidt det anbefales å bli hjemme. Dette skal avtales med nærmeste leder. Medarbeidere som ikke har mulighet for å arbeide hjemmefra, skal såfremt legefaglig vurdering anbefaler det, sykemelde seg.

 • I tilfeller av symptomer: Medarbeidere, som opplever symptomer på koronavirus (hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber) skal holde seg hjemme. Hvis du har behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med fastlegen din per telefon. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.
 • Ut ifra et forsiktighetsprinsipp bør du bli hjemme hvis du opplever de minste symptomer på luftveisproblemer eller andre influensasymptomer.

 

Vedrørende reiser

Din rett til lønn under hjemmekarantene i forbindelse med reiseaktivitet avhenger av situasjonen.

Utenriksdepartementet frarådet fra 14. mars 2020 alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette er den strengeste form for reiseråd som kan gis. Fra og med 15.juni er det kommet noen lettelser i disse rådene. Oppdatert informasjon finnes på UDs sider.

a. Ferie/privat reise til utlandet etter UDs fraråding om utenlandsreise. 

Hvis har valgt/velger å reise på ferie til utlandet til land som omfattes av UDs reiseråd vil NCC som hovedregel ikke betale lønn de dagene du må holde deg i hjemmekarantene. Dette vil bli vurdert som selvforårsaket sykdom/hjemmekarantene. Fraværet vil da bli permisjon uten lønn eller ferie. Nærmeste leder skal informeres om ditt fravær selv om du ikke er berettiget til lønn.

b. Forsinket hjemreise fra ferie

Du skal være oppmerksom på at når du er på ferie, er det ditt eget ansvar å komme hjem til rett tid. Hvis du tar på ferie, og din hjemreise blir forsinket på grunn av karantene, kansellerte fly eller lignende, får du derfor ikke lønn under ditt utvidet fravær. Du må da kontakte din nærmeste leder og avtale forlenget ferie eller permisjon uten lønn.

Effektivt hjemmekontor og digitale møter

Møter, samlinger og konferanser

Alle kurs, samlinger og interne arrangementer som krever reisevirksomhet og fysisk samling av personer skal forsøkes gjennomført fra distanse, via Teams eller Skype.

 • Der det ikke er mulig settes planlagte kurs, samlinger og interne arrangementer foreløpig på hold.
 • Videre skal ansvarlig leder for forretningskritiske møter og arrangementer i hvert enkelt tilfelle avklare med sin leder om hvorvidt møtet må gjennomføres eller ikke.
 • Dersom møtet eller arrangementet av forretningsmessige årsaker må gjennomføres skal det alltid legges til rette for at møtet kan gjennomføres fra distanse (via Teams eller Skype). Samling av mennesker på ett sted holdes til et absolutt minimum.

Fysiske møter i brakker:

 • Fysiske møter skal unngås ved bruk av telefonmøte eller digitale konferanseløsninger.
 • Når møter ikke kan gjennomføres digitalt, kan fysiske møter brukes forutsatt at antall møtedeltakere ikke overskrider fem personer, og at pålagt minsteavstand på 2m kan opprettholdes under hele møtet.
 • Ved gjennomføring av fysisk møte skal én møtedeltaker ha ansvar for at 2 m avstand mellom møtedeltakere opprettholdes.
 • Vurder om møter kan gjennomføres ved kopling av møtedeltakere i mindre møtegrupper som kommuniserer digitalt.

Effektivt hjemmekontor

Som NCC-ansatte er det viktigste vi gjør nå er å støtte opp og sikre at produksjonen vår kan utføres på beste mulige måte. I NCC skal bruk av hjemmekontor vurderes, men skal alltid avtales og koordineres med nærmeste leder.

Til ansatte som må jobbe hjemmefra -  her er noen råd og tips:

1. Unngå å avlyse møter, og oppretthold de daglige rutinene

Det er viktig at vi forsøker å opprettholde den daglige driften. Endre heller møtene til Teams-møter.

2. Tilrettelegg arbeidsplassen

Sørg for å ha alle nødvendige hjelpemidler tilgjengelig.

3. La Teams-appen være åpen hele tiden på PC’en

Teams er en effektiv måte å holde kontakten på, men for å få varslene, må appen være åpen.

Har du ikke Teams-appen? Trykk her for å komme på Teams på nett. 

For å laste ned appen til pc, må du trykke på denne knappen nederst i venstre hjørne på pc-skjermen din.

4. Ikke erstatt den daglige kommunikasjonen på kontoret med eposter

Bruk Teams sin chatte-funksjon eller ring i stedet. Uformelle og raske diskusjoner egner seg ikke på epost! Trykk her for NCCs etikette for chatting.

5.Bruk Teams møter, ikke Skype

Det lønner seg at vi holder oss til samme plattform. Skype er en applikasjon som snart stenges, bruk denne tiden til å bli komfortabel med Teams-møter. Teams-knappen er rett ved siden av Skype knappen når du booker møter i Outlook.

Her er NCCs veiledninger for Teams-møter 

6. Bruk kameraet når du er i møter

Når man kommuniserer uten å se hverandre, mister man et viktig kommunikasjonsmiddel – kroppsspråket. Derfor prioriterer vi vanligvis å ha fysiske møter fremfor digitale. I NCC bruker vi vanligvis ikke kameraet i møter, og det føles kanskje litt rart å se seg selv. Jeg oppfordrer likevel sterkt til å bruke kameraet, da det blir mye lettere å forstå og bli forstått. Det går fort fra å være rart til å bli ganske fint.

Reiser

NCC følger de anbefalinger og restriksjoner som gis av respektive lands myndigheter. Utenriksdepartementet gir reiseråd til landets innbyggere, mens Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvar for smittevernråd ved reiser. På FHIs hjemmesider finner man aktuell informasjon.

Disse reglene kan endres raskt og derfor må du alltid gjøre en avveining av hva som er sikkert. Hver enkelt reisende har også ansvar for å følge utviklingen. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot de som tilhører en risikogruppe med underliggende sykdommer.

I tillegg til anbefalingene eller begrensningene gitt av UD, må det gjøres en vurdering av hvor viktig turen er fra et forretningsmessig perspektiv. Forretningsavgjørende og forretningskritiske turer er fremdeles tillatt.

Ansvaret for å bestemme hva som i forhold til virksomheten er kritisk eller ikke, avgjøres av forretningsområdesjefene. Hvis turen anses som avgjørende eller kritisk og til land utenfor Norden, bør NCC Group Security også konsulteres før du reserverer. Begrensningene gjelder inntil videre.

Prosedyre ved koronasmitte på byggeplass/kontor

Formål

Hovedformålet er å hindre spredning av korona-viruset.

Det å skape et godt smittevern krever åpenhet og samarbeid. Det skal være en bevissthet rundt hvert enkelt smittetilfelle som kan medføre en potensiell spredning/sykdom.

Ved god informasjonsflyt i vår organisasjon står vi bedre rustet til å treffe gode tiltak sammen, slik at dette viruset ikke sprer seg.

Saksgang:

Rutine/saksgang for å hindre spredning samt handtering av påvist korona-virus på våre prosjekt/kontor:

 1. Vi skal følge de retningslinjene om smittevern som fortløpende blir informert ut i organisasjonen og er tilgjengelig på MyNCC. Gjør vi dette kan vi unngå mye smitte på våre byggeplasser.
 2. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal vedkommende holde deg hjemme til ett døgn etter at symptomene er borte. Testing er ikke nødvendig.
 3. Har vi har en person som vi tror er smittet (feber, sår hals, hoste og pustevansker) skal vedkomne omgående sendes hjem, samt kontakte sin fastlege eller ringe 116117 for mulig testing. Samtidig skal de personer vedkomne har vært i kontakt med de siste dagene sendes hjem. Vi skal også rengjøre utstyr og verktøy vedkomne har vært i berøring med de siste dagene.
 4. Blir det allikevel påvist at noen er testet positivt på korona-viruset vil de bli ringt opp av Kommunehelsetjenesten eller en person i Smittesporingsrådet som er etablert i alle kommuner. Da vil vi få veiledning for videre handtering av saken.

Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen på hverdager fra 08-18 og i helger 10-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp (113 skal kun brukes dersom det står om liv).

 

NCCs arbeidsgrupper

NCC følger utviklingen. Arbeidet med å lede og planlegge NCCs virksomhet gjøres i flere arbeidsgrupper både fra konsernet, forretningsområdene og på nasjonalt nivå.

I NCC i Norge gjøres dette av Landsrådet.

Landsrådet i Norge:

Per Jonsson (leder), Senior Vice President & Head of Division Civil Engineering Norway

per.jonsson@ncc.no, +46858552231

 

Joar Caspersen, Sector Manager Norway, NCC Industry , Asphalt

Joar.Caspersen@ncc.no, +47458 65 178

 

Roger Nygård, Head of NCC Building Norway, NCC Building Nordics

roger.nygard@ncc.no, +47 911 04 164

 

Thomas Dahle, Head of NCC Property Development Norway

thomas.dahle@ncc.no, +47 982 39 924

 

Kim Cassim, HR Country Manager, NCC i Norge

Kim.Cassim@ncc.no, +47 466 13 719

 

Terje Stachnik Hansen, Communication Manager, NCC i Norge

Terje.Stachnik.Hansen@ncc.no, +47 992 16 785

Gratis legekonsultasjon online

Som NCC-ansatt har en fri tilgang til å konsultere almenlege via mobil eller nettbrett. Timen gjennomføres som videokonsultasjon og du får råd, resepter og henvisninger ved behov.

Gjennom helseforsikringen NCC har med Vertikal Helse, har alle ansatte gratis tilgang til allmenlege på video via mobiltelefonen eller nettbrettet.

– Denne tjenesten kan være viktig og lur å bruke i disse utfordrende tider, dersom behovet oppstår. Det er gratis for NCC-ansatte ettersom den er en del av helseforsikringen i NCC, sier HR Country Manager Kim Cassim.

Tjenesten er enkel å bruke. Her er brukerveiledning. 

Les mer om NCC sin helseforsikring gjennom Vertikal.  NB! Kan bare leses internt bak NCCs brannmur.

 

Spørsmål og svar om permittering

Hva er permittering?

Permittering innebærer et midlertidig "opphold" i arbeidsforholdet der du pålegges arbeidsfritak, og NCC fritas for lønnsplikt.

“Ordningen er midlertidig fordi det forutsettes at du skal gjenoppta dine arbeidsoppgaver på et senere tidspunkt.”

Permitteringen kan være hel eller delvis. Hel permittering betyr at arbeidsplikten bortfaller fullt ut. Delvis permittering vil innebære en reduksjon av arbeidstiden.

Hva er et permitteringsvarsel?

Hvis du blir permittert vil du motta et permitteringsvarsel. Det er individuelt og inneholder eksakte opplysninger om din permitteringssituasjon. Du trenger dette når du skal søke om dagpenger hos NAV. Varslet kan overleveres på ulike måter. Dette gjøres ofte avtale med tillitsvalgte, men vil også bli vurdert etter konkrete praktiske forhold.

Hvordan har prosessen med drøftinger og varslinger foregått i NCC?

Behovet for permitteringer i forbindelse med koronasituasjonen ble innledet mandag 16.mars hvor HR Country Manager avholdt et orienteringsmøte med alle hovedtillitsvalgte for yrkesarbeidere og representanter fra Funksjonærforeningen. Her ble det formidlet at NCC nå var kommet i en situasjon hvor permitteringer ikke var å unngå. Den konkrete prosessen videre ville dog skje lokalt i hvert BA pga. ulike forutsetninger og forhold.  I etterkant av orienteringsmøtet har hvert BA selv håndtert det eksakte behov for permitteringer med tilhørende drøfting med tillitsvalgte og bestemmelse av varslingsfrist.

Hva er varslingsfrist?

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser kan varselfristen være 2 dager. Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett, dette avhenger av forskjellige forhold tilknyttet enheten eller prosjektet. Det fremkommer av drøftingsprotokoll og det individuelle permitteringsvarsel hvilken varslingsfrist NCC har lagt til grunn.

Når starter min permitteringsperiode?

Permitteringsperioden starter fra første lønnspliktdag, det vil si første dag du ikke møter opp på jobb. Når varselperioden er over (permitteringsperioden starter) har NCC lønnspliktperiode på to dager. Etter to dager betaler staten de neste 18 dagene inntil 6G. 1G er Folketrygdens grunnbeløp, og er ca kr. 100.000.

Hvor mye får jeg når jeg er permittert?

Som et resultat av den spesielle koronasituasjon, har Stortinget vedtatt endringer som avviker fra det ordinære regelverk om permittering. Som følge av koronasituasjonen gjelder følgende:

Du vil få lønn de første 20 dagene du er permittert. Fra og med 20. mars skal NCC betale lønn de 2 første dagene (arbeidsgivers lønnsplikt), staten betaler de neste 18 dagene inntil 6G. Etter dette kan du få dagpenger.

Ved dagpenger får du 80 % av dagpengegrunnlaget ditt under 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget ditt mellom 3G og 6G. 1G er Folketrygdens grunnbeløp, og er ca. 100.000 kr.

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, er opphevet fra og med 20. mars. Dermed slipper du som blir permittert å gå tre dager uten inntekt.

Hva skal jeg gjøre når jeg har fått et permitteringsvarsel?

Så snart du har mottatt permitteringsvarsel skal du kontakte NAV for å registrere deg som arbeidssøker. Du skal ikke henvende deg til ditt lokale NAV-kontor, men logge deg inn på nav.no hvor du finner oppdatert informasjon. Når du registrerer deg på nav.no skal du ha følgende tilgjengelig:

 • Ditt permitteringsvarsel fra NCC
 • Din arbeidskontrakt
 • Dine BankID opplysninger

Slik går du frem på nav.no:

 1. Gå til nav.no
 2. Klikk på «Hva er din situasjon»
 3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
 4. Velg din situasjon
 5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
 6. Søke dagpenger: Klikk på "Skjema og søknad" på forsiden. Her finner man fremgangsmåte steg for steg.
 7. Registrere CV på arbeidsplassen.noVeiledningsvideo: CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no

Hvorfor må jeg lage CV?

Som følge av situasjonen, må NAV ha oversikt over hvem som kan ha yrker og kompetanse som det kan bli behov for i samfunnskritiske funksjoner. NAV oppfordrer deg derfor til at du registrerer din CV.

Hvor rask får jeg svar på min dagpengesøknad?

Ved normale omstendigheter svarer NAV på søknader om dagpenger innen 21 dager. Det forventes nå dessverre lengre saksbehandlingstid på grunn av koronaviruset. NAV ber om forståelse for dette. Har du behov for rask økonomisk støtte, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Hvorfor må jeg registrere meg som arbeidssøker?

For å ha rett til dagpenger må du være registrert som arbeidssøker. Du må opprettholde registreringen din ved å sende meldekort hver 14. dag.

Som permittert er ikke kravet om at du må søke annet arbeid like strengt som for helt arbeidsledige, men du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden.

Hva skal jeg svare i søknaden under «reell arbeidssøker»?

Du er fritatt for aktivitetsplikt, men skal krysse av på at du villig til å ta arbeid i hele landet. Du bør også svare «ja» på alle spørsmål under reell arbeidssøker, selv om det fremstår merkelig i situasjonen vi nå står i.

Som permittert er ikke kravet om at du må søke annet arbeid like strengt som for helt arbeidsledige, men du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden.

Hvor lenge kan jeg være permittert?

Du kan være permittert uten lønn i 26 uker i løpet av en løpende 18 måneders periode. Perioden på 26 uker uten lønn starter å løpe dagen etter at arbeidsgiverperioden på 2 lønnspliktdager er avsluttet.

Permitteringsvarselet du har mottatt fra NCC har pt. ingen sluttdato pga. den usikre situasjon omkring koronaviruset.

Hva skjer hvis jeg var sykmeldt da jeg fikk permitteringsvarsel?

Som sykemeldt kan du også permitteres. Du vil ha sykepenger så lenge du er sykmeldt. Når du er friskmeldt vil du da enten få:

 • Lønn fra NCC, om friskmeldingen kommer i varslingsperioden
 • Lønn fra NCC, om friskmeldingen er i arbeidsgiverperioden på 2 dager
 • Lønn fra staten (med maks grunnlag 6 G) om friskmeldingsperioden kommer i de 18 dager etter arbeidsgiverperioden (evt. de dagene som er igjen av 20 dagers perioden)
 • Dagpenger om friskmeldingen kommer etter de ovennevnte tre tilfeller

Hva skjer hvis jeg blir syk mens jeg er permittert?

Blir du syk etter at permitteringen har startet, og etter arbeidsgiverperioden ved permittering (2 dager), betaler NAV sykepenger etter samme sats som dagpengene.

Kan jeg bli bedt om å jobbe mens jeg er permittert?

Du kan bli bedt om å jobbe i korte arbeidsoppdrag i inntil seks uker i permitteringsperioden (tre meldekortperioder). Dersom arbeidsoppdraget varer lengre enn seks uker må NCC gi nytt varsel og betale nye lønnspliktdager for å kunne permittere deg videre.

Kan jeg jobbe hos annen arbeidsgiver mens jeg er permittert?

Det er helt uproblematisk å ta korte vikariater, jobbe som tilkallingsvikar eller ta frilansoppdrag i perioden du er permittert, så lenge du kan vende tilbake til NCC når permitteringsperioden er over. Det du eventuelt tjener vil avkortes mot dagpengene du mottar fra Nav, slik at du ikke får mer dagpenger enn du har krav på. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å jobbe i direkte konkurrerende bedrifter mens du er permittert. Hvis du ønsker å jobbe hos annen arbeidsgiver mens du er permittert, oppfordres du til å kontakt din leder eller HR i NCC for avklaring.

Kan jeg søke andre jobber mens jeg er permittert?

Du kan også søke andre jobber, men får du fast jobb et annet sted, må du avslutte arbeidsforholdet med arbeidsgiveren du er permittert fra. Det er egne regler om oppsigelsesfrister i slike tilfeller.

Jeg er permittert – hva har det å si i forhold til min forsikrings- og pensjonsavtale i NCC?

Forsikringene løper uendret da permittering er en midlertidig ordning der du er pålagt arbeidsfritak av NCC. Arbeidstakerforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

Vedrørende pensjon. NCC har valgt å benytte seg av midlertidig regelverk knyttet til permitteringer. Det betyr at medarbeidere opprettholder sitt medlemskap i pensjonsavtalen. Detter til oktober 2020.

Hvordan forholder jeg meg med hensyn til ferieavvikling?

Ferie som var fastsatt før varsel om permittering bør avvikles som avtalt. 

Ferieloven er ikke til hinder for at du avvikler ferie under permittering. Dersom ferie ikke var avtalt på forhånd så kan du likevel avvikle ferie, men dette kan ikke ensidig fastsettes av NCC.  Du bør sammen med din leder avtale når ferien skal avvikles under permittering. 

Dersom du avvikler ferie i permitteringsperioden, vil du ikke få dagpenger under ferien. Du må opplyse om ferie på meldekort til NAV i forbindelse med dagpengeutbetaling. Du skal ved ferieavvikling under permittering få utbetalt feriepenger tilsvarende ferieperioden fra NCC. 

Hva gjelder for meg hvis jeg er EØS-borger?

For å opprettholde krav om dagpenger ved permittering fra Norge, må du oppholde deg i Norge, og ikke reise til hjemlandet før du melder deg arbeidsledig/søker om dagpenger fra Norge. Kortvarige hjemreiser før søknad om dagpenger kan være tillatt, men forholdet bør avklares nærmere med NAV før hjemreisen. Dersom du reiser til bostedslandet, kan du risikere at lovvalget endres og du må søke om arbeidsledighetstrygd fra bostedslandet, og etter bostedslandets regler.

EØS-borgere som reiser hjem minst en gang pr uke, anses å være grensearbeidere etter trygdeforordningen. Denne gruppen kan søke om dagpenger fra Norge og kan oppholde seg i bostedslandet under arbeidsledigheten ved helt eller delvis permittering. Ta likevel opp situasjonen med NAV før avreise til bostedslandet.

Nav.no/utland

Internasjonalt: (+47 21 07 37 00)

Her finner du en informasjonsvideo fra NAV som forklarer og viser hvordan man registrer seg på nav.no

Har du ytterligere spørsmål om dagpengeregelverket, så ta kontakt med NAV.Har du spørsmål om din arbeidssituasjon og andre ting relatert til NCC, ta kontakt med din leder eller din lokale HR representant.

Spørsmål og svar

Har du rett til lønn eller kompensasjon hvis du er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene?

Hjemmeisolering: For ansatte som er blitt syk og påvist korona-smitte betales sykepenger. NAV går ut fra at du har vært i kontakt med en lege og fått bekreftet at du er smittet av koronaviruset. I en slik situasjon har du en sykdom som gjør at du er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er altså oppfylt og dokumenteres med en sykmelding.

Hjemmekarantene: Hvis du må holde deg hjemme, kan du ha rett til sykepenger hvis du utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer.

Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at du antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger. 

De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging av arbeidsoppgavene, se § 8-8 første ledd.

Dersom du må holde deg i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding. Ta kontakt med lederen din og avtal nærmere. I slik tilfeller utbetales vanlig lønn.

Jeg har ikke en stilling hvor jeg har mulighet for å jobbe hjemmefra, hva gjør jeg?

Er du i hjemmeisolat eller hjemmekarantene, så må du kontakte din lege for å be om sykemelding. Hold kontakt med din leder om din situasjon.

Hvordan skal vi som ledere forholde oss til karantene?

Vi forholder oss til karantenereglene som de lokale myndigheter utsteder. Dvs. det er ikke NCC som setter medarbeidere i karantene, det er de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra myndighetene som følges.

Hvilke retningslinjer gjelder for tjenestereiser?

Landsrådet i NCC i Norge besluttet at alle tjenestereiser skal begrenses til et absolutt minimum. Det er kun forretningskritiske reiser som skal gjennomføres. Dette vurderes av nærmeste leder.

For øvrig følger NCC norske helsemyndigheters til enhver tid gjeldende reiseråd. 

Hvordan forholder jeg meg til avtalte møter, samlinger og konferanser?

Alle kurs, samlinger og interne arrangementer som krever reisevirksomhet og fysisk samling av personer skal forsøkes gjennomført fra distanse, via Teams eller Skype. Der det ikke er mulig settes planlagte kurs, samlinger og interne arrangementer foreløpig på hold.

Jeg har planlagt en fritidsreise utenlands, bør jeg avlyse reisen?

NCC følger til enhver tid anbefalinger fra helsemyndighetene. 

Når situasjonen er slik at myndighetene pålegger karantene ved hjemkomst, så vil det bli oppfattet som selvforårsaket karantene. Evt. tapt arbeidsfortjeneste vil derfor ikke bli dekket med lønn.

Hva gjør jeg med mine reiseutgifter, hvis jeg må avlyse en fritidsreise?

Det er ikke noe NCC kan hjelpe med. Ta kontakt med ditt reiseselskap eller ditt reiseforsikringsselskap.

Jeg har vært ute og reist, hvordan bør jeg forholde meg?

NCC følger til enhver tid anbefalinger fra myndighetene, da disse endres fortløpende. Les mer på helsenorge.no

Har jeg rett til sykmelding hvis jeg må være hjemme fordi andre i husstanden er satt i karantene uten å være syke?

Må du være hjemme i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du likevel ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere rett til sykmelding.

Les mer om hvilke regler som gjelder på helsenorge.no

Hva gjør vi med utenlandske medarbeidere som bor i et land utenfor Norden?

En må prøve å finne fleksible løsninger. Enten i form av de ikke reiser hjem, men blir i Norge for å jobbe (legger om på skiftplanen), alternativt at de forblir i hjemlandet og tar ut ferie eller avspasering. Her vil det enkelte lands reiseregler også være en faktor, som må vurderes.

Gjelder yrkesskadeforsikringen når jeg må jobbe hjemmefra?

Arbeidsstedet vil her være hjemme. Det viktigste elementet er at man «utfører arbeid». Dersom man på hjemmekontoret skader seg fordi man går for å sette på vaskemaskinen/oppvaskmaskinen ol – da utfører man ikke arbeid – og da gjelder ikke yrkesskadeforsikringen.

Det må være årsakssammenheng mellom skaden og det som har forårsaket den, skaden må skyldes utførelse av arbeid for arbeidsgiver. I noen tilfeller kan det være vanskelig «å bevise» dette. Men, heldigvis er det nok slik at de som har hjemmekontor utfører arbeid med såkalt «lav risiko».

Hva angår gråsoner vil disse vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. På bakgrunn av den spesielle situasjonen som Norge befinner seg i nå (koronavirus), vil vi anta at forsikringsselskapene ved vurderingen fremover vil utvise romslig skjønn ved behandling av saker.

Hvis jeg holder barna hjemme fra barnehage/skole og ikke selv kan jobbe, mister jeg da omsorgspenger?

Utvidet rett til omsorgspenger ved legeerklæring. 

Muligheten for å benytte ordning om utvidet bruk av omsorgspenger ordningen er for tiden utvidet ved at foreldre som har barn med særlige smittevernhensyn eller at det er familiemedlemmer som det må tas særlig hensyn til, kan få benytte omsorgspengeordningen selv om skoler og barnehager er åpne. 

Det kreves legeerklæring som bekrefter slike særlige hensyn for at det skal kunne gis omsorgspenger. Arbeidsgiver må derfor be om at det fremlegges slik legeerklæring for at man skal være trygg på at det skal kunne gis refusjon fra NAV.

Dersom det foreligger slik legeerklæring kan det gis omsorgspenger frem til 30. juni 2020. Det vil da kunne gis omsorgspenger utover det antall dager de ansatte har etter bestemmelsene i folketrygdloven ellers.

gdloven ellers.

Kim Cassim
Kim Cassim

HR Country Manager og Leder NCC-skolen, NCC Group

Terje_Stachnik_Hansen
Terje Stachnik Hansen

Head of Communication Norway