Informasjonsside koronavirus

Her finner ansatte i NCC i Norge oppdatert informasjon og NCCs retningslinjer og håndtering av koronavirus-situasjonen.

Helse og sikkerhet på byggeplass/kontor

Helse og sikkerhet

Et trygt og sikkert arbeidsmiljø er alltid viktig, og den pågående situasjonen understreker dette enda mer. Noen byggeplasser kan ha mangel på utstyr eller personell som gjør det nødvendig å utføre arbeid på en annen måte.

Få relevante tips fra HMS-organisasjonen og kontakt din HMS-leder for støtte. 

Daglig sikkerhetsbriefing

Start hver dag, som vanlig, med Daily Safety Briefing (DSB). Sørg for å gjøre DSB i små enheter, hold avstand til hverandre. Les mer om DSB her. 

Anbefaling om smittevern

For anbefalinger om smittevern på byggeplass – tilrettelegging for fortsatt drift - last ned siste oppdaterte utgave av Bransjestandard om smittevern hos BNL her

Mer informasjon om forskrift for byggeplasser i Oslo finner du her: Byggeplasser - Råd og regler i Oslo - Oslo kommune


Kontorvettregler

Alle som vender tilbake til kontorarbeidsplassen etter hjemmekontor, skal sette seg inn i gjeldende smittevernsrutiner. Følg nedenstående kontorvettregler fra NCC: 

 • Vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann – bruk evt. Antibac, hvis såpe og vann ikke er tilgjengelig. 
 • Det anbefales bruk av engangsservice, bruk i minst mulig grad kopper, glass, bestikk og tallerkener. (Ved bruk - skyll kopper, glass, bestikk og tallerken før du setter det inn i oppvaskmaskinen. IKKE la det stå på benken. Tørk deretter av benken med antibac)  
 • Tørk av håndtaket på kjøleskap/micro og oppvaskmaskin med antibac etter hver gang  
 • Lunsj gjennomføres med minimum 1 meters avstand mellom kollegaer.  
  Dersom pauserom skal benyttes til lunsjavvikling, skal hver enkelt ansatt benytte en fast plass, og sitte 1 meter fra hverandre.  
 • Ta lunsj til ulik tid, for å unngå trengsel. 
 • Eventuell kantine kan benyttes hvis det er få folk på jobb. 
 • Ansatte skal ikke ta på andre sine gjenstander, mobiltelefoner, skjermer etc.  
 • Det skal benyttes hansker ved håndtering av rullarkiv i kjeller 
 • Benytt kun toalett på det planet du befinner deg. Håndvask før og etter toalettbesøk 
 • Håndvask før og etter bruk av kaffemaskin og vannkoker  
 • Rydd etter deg selv på felles arealer 
 • Ansatte skal kun benytte én fast arbeidsstasjon (datamaskiner, tastatur, mus, scanner) 
 • Tenk på dine kolleger hver gang 

Prosedyre ved koronasmitte

Formål

Hovedformålet er å hindre spredning av korona-viruset.

Det å skape et godt smittevern krever åpenhet og samarbeid. Det skal være en bevissthet rundt hvert enkelt smittetilfelle som kan medføre en potensiell spredning/sykdom.

Ved god informasjonsflyt i vår organisasjon står vi bedre rustet til å treffe gode tiltak sammen, slik at dette viruset ikke sprer seg.

Saksgang:

Rutine/saksgang for å hindre spredning samt handtering av påvist korona-virus på våre prosjekt/kontor:

 1. Vi skal følge de retningslinjene om smittevern som fortløpende blir informert ut i organisasjonen og er tilgjengelig på MyNCC. Gjør vi dette kan vi unngå mye smitte på våre byggeplasser.
 2. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal vedkommende holde deg hjemme til ett døgn etter at symptomene er borte. Testing er ikke nødvendig.
 3. Har vi har en person som vi tror er smittet (feber, sår hals, hoste og pustevansker) skal vedkomne omgående sendes hjem, samt kontakte sin fastlege eller ringe 116117 for mulig testing. Samtidig skal de personer vedkomne har vært i kontakt med de siste dagene sendes hjem. Vi skal også rengjøre utstyr og verktøy vedkomne har vært i berøring med de siste dagene.
 4. Blir det allikevel påvist at noen er testet positivt på korona-viruset vil de bli ringt opp av Kommunehelsetjenesten eller en person i Smittesporingsrådet som er etablert i alle kommuner. Da vil vi få veiledning for videre handtering av saken.
 5. For detaljert informasjon om smittevern på bygg- og anleggsplasser, se BNLs bransjestandard. 

Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen på hverdager fra 08-18 og i helger 10-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp (113 skal kun brukes dersom det står om liv).

 

Sykdom og karantene

Generelt

NCC følger råd og tiltak iverksatt av respektive lands myndigheter og helsemyndigheter, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet. Se relevante linker annet sted på disse sidene.

Må du holde deg hjemme, skal din nærmeste leder alltid være informert.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Les mer her om myndighetenes krav till innreise og karantene her


Det opereres med to begreper om karantene:

Hjemmekarantene: Gjelder for de som ikke har symptomer på koronaviruset, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller som har vært på reise til et land som UD fraråder nordmenn å reise til. Disse rådene endres raskt, så hver enkelt bes studere rådene fra UD. Link finnes på disse sidene. 

Du kan gå ut av eget hjem, men skal unngå nær kontakt med andre.

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 meters avstand til andre.

Hvis nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Følg de råd og pålegg helsemyndighetene gir.

Hjemmeisolering: Betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

Hjemmeisolering gjelder for:

 • Personer som har fått påvist koronasmitte, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon og som testes for koronavirus.
 • Personer som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller feber.

 

Retningslinjer for lønn eller kompensasjon hvis du er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene

Ved hjemmeisolering:

For ansatte som er blitt syk og påvist koronaviruset betales sykepenger. NAV går ut fra at du har vært i kontakt med en lege og fått bekreftet at du er smittet av koronaviruset. I en slik situasjon har du en sykdom som gjør at du er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er altså oppfylt og dokumenteres med en sykmelding.

Ved hjemmekarantene:

Hvis du må holde deg hjemme, kan du ha rett til sykepenger hvis du utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer.

Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at du antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger. De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging av arbeidsoppgavene, se § 8-8 første ledd.

Egenmelding kan også benyttes hvis du ikke kommer igjennom til fastlegen for å få sykemelding. 

Dersom du må holde deg i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding. Ta kontakt med lederen din og avtal nærmere. I slike tilfeller utbetales vanlig lønn.

Er du i hjemmekarantene og ikke har mulighet for å jobbe hjemmefra, må du kontakte din lege for å be om sykemelding, alternativt benytte egenmelding. Hold kontakt med din leder om din situasjon.

 

Særlig sårbare medarbeidere

Medarbeidere som er særlig sårbare overfor koronavirus/COVID-19 (i definerte risikogrupper) oppfordres til å bli hjemme og kontakte egen lege for legefaglig vurdering av om hvorvidt det anbefales å bli hjemme. Dette skal avtales med nærmeste leder. Medarbeidere som ikke har mulighet for å arbeide hjemmefra, skal såfremt legefaglig vurdering anbefaler det, sykemelde seg.

 • I tilfeller av symptomer: Medarbeidere, som opplever symptomer på koronavirus (hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber) skal holde seg hjemme. Hvis du har behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med fastlegen din per telefon. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.
 • Ut ifra et forsiktighetsprinsipp bør du bli hjemme hvis du opplever de minste symptomer på luftveisproblemer eller andre influensasymptomer.

 

Anbefaling om smittevern

For anbefalinger om smittevern på byggeplass – tilrettelegging for fortsatt drift - last ned siste oppdaterte utgave av bransjestandard for smittevern hos BNL her

 

Les også: Karantene ved private utenlandsreiser -  Generelle bestemmelser

Hjemmekontor

Slik håndterer vi det i NCC

Regjeringens anbefaling om hjemmekontor er at det skal benyttes:

 • Hvis ansatte ikke kan holde minst 1 meter avstand i hele arbeidstiden
 • Hvis ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport for å ta seg til arbeidsplassen. Særlig gjelder det i Oslo-området og i andre byer med press på kollektivtrafikken i rushtiden.

Særlige regler for hjemmekontor i Oslo

 • Oslo kommune har innført påbud om hjemmekontor, samt krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.
 • For NCC betyr det at samtlige med kontorsted innenfor Oslo kommunes grense, så langt det er praktisk mulig, skal praktisere hjemmekontor. Det er viktig at leder og medarbeider har tett dialog omkring den enkeltes arbeidssituasjon.
 • Påbudet gjelder fra torsdag 29. oktober 2020 kl. 12.00 og inntil videre.
   

For øvrige kontor- og arbeidsplasser i NCC utenfor Oslo betyr det følgende:

Hver enkelt leder må drøfte situasjonen med sine medarbeidere og gjøre seg sine vurderinger for respektive enhet og sine medarbeidere. Det er flere forhold å tenke på, og leder har den beste innsikten i egen enhet/avdeling.

NCC anbefaler fremdeles, i tråd med myndighetenes anbefalinger, fortsatt utstrakt bruk av hjemmekontor. Dette skal alltid avtales og koordineres med nærmeste leder.

Det oppfordres til bruk av Teams/digitale møter når det er mulig.

I dialogen mellom medarbeidere og leder om bruk av hjemmekontor vs oppmøte på NCC-kontor bør følgende vurderes:

 • Ansatte og oppgaver som må utføres på fysisk på kontor skal ha prioritet.

Videre:

 • Er arbeidsoppgavene best egnet til å utføres på kontor eller hjemmekontor?
 • Reisemåte til og fra kontoret: kollektiv transport, egen bil, tilgang på parkering, annet?
 • Kontorplassering: antall plasser i landskap, cellekontor, hvem skal sitte hvor med gjeldende avstandskrav, er diagonal plassering mulig i åpne landskap for å skape tilstrekkelig rom mellom ansatte?
 •  Rotasjon, kan arbeidsstyrken dele på å jobbe på kontor og fra hjemmekontor til ulike dager/klokkeslett?
 • Trivsel for den enkelte: hjemmekontor eller kontor?

Det er viktig at vi alle følger de felles anbefalinger som er gitt og at vi respekterer hverandres situasjon. Vi henstiller derfor til at hver enkelt tar ansvar for egen atferd når vi er sammen på kontoret.

Effektivt hjemmekontor

Som NCC-ansatte er det viktigste vi gjør nå er å støtte opp og sikre at produksjonen vår kan utføres på beste mulige måte. I NCC skal bruk av hjemmekontor vurderes, men skal alltid avtales og koordineres med nærmeste leder.

Til ansatte som må jobbe hjemmefra -  her er noen råd og tips:

1. Unngå å avlyse møter, og oppretthold de daglige rutinene

Det er viktig at vi forsøker å opprettholde den daglige driften. Endre heller møtene til Teams-møter.

2. Tilrettelegg arbeidsplassen

Sørg for å ha alle nødvendige hjelpemidler tilgjengelig.

3. La Teams-appen være åpen hele tiden på PC’en

Teams er en effektiv måte å holde kontakten på, men for å få varslene, må appen være åpen.

Har du ikke Teams-appen? Klikk her for å komme på Teams på nett

For å laste ned appen til pc, må du trykke på denne knappen nederst i venstre hjørne på pc-skjermen din.

4. Ikke erstatt den daglige kommunikasjonen på kontoret med eposter

Bruk Teams sin chatte-funksjon eller ring i stedet. Uformelle og raske diskusjoner egner seg ikke på epost!

Klikk her for NCCs etikette for chatting

5. Ved bruk av Teams møter

Her er NCCs veiledninger for Teams-møter 

6. Bruk kameraet når du er i møter

Når man kommuniserer uten å se hverandre, mister man et viktig kommunikasjonsmiddel – kroppsspråket. Derfor prioriterer vi vanligvis å ha fysiske møter fremfor digitale. I NCC bruker vi vanligvis ikke kameraet i møter, og det føles kanskje litt rart å se seg selv. Jeg oppfordrer likevel sterkt til å bruke kameraet, da det blir mye lettere å forstå og bli forstått. Det går fort fra å være rart til å bli ganske fint.

Reiser

1. Tjenestereiser

NCC følger de anbefalinger og restriksjoner som gis av respektive lands myndigheter. Utenriksdepartementet gir reiseråd til landets innbyggere, mens Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvar for smittevernråd ved reiser. På FHIs hjemmesider finner man aktuell informasjon.

Disse reglene kan endres raskt og derfor må du alltid gjøre en avveining av hva som er sikkert. Hver enkelt reisende har også ansvar for å følge utviklingen. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot de som tilhører en risikogruppe med underliggende sykdommer.

I tillegg til anbefalingene eller begrensningene gitt av UD, må det gjøres en vurdering av hvor viktig turen er fra et forretningsmessig perspektiv. Forretningsavgjørende og forretningskritiske turer er fremdeles tillatt.

Ansvaret for å bestemme hva som i forhold til virksomheten er kritisk eller ikke, avgjøres av forretningsområdesjefene. Hvis turen anses som avgjørende eller kritisk og til land utenfor Norden, bør NCC Group Security også konsulteres før du reserverer. Begrensningene gjelder inntil videre.

 

2. Ferie- og fritidsreiser

Myndighetenes reiseråd oppdateres stadig.

For mer informasjon om ferie- og fritidsreiser - se UDs temasider her

Det oppfordres til å gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder i det landet en skal reise til, samt hvilke regler som gjelder til Norge ved tilbakekomst. 

Testing – Covid-19

Denne rutinen for testing av Covid-19 gjelder for ansatte som mistenker at de kan være smittet mens de er på arbeid for NCC og ikke har mulighet til å teste seg i sin hjemkommune. Norske kommuner har det primære ansvaret for å teste sine innbyggere. Ved mistanke om Covid-19 smitte skal man primært kontakte fastlege eller legevakt 116117 for evt å få henvisning til sin kommunes testapparat.

Norske myndigheter har bekreftet at det er oppdragsgiver i Norge som er ansvarlig for å teste utenlandske statsborgere uten adresse i Norge som jobber på oppdrag i Norge.

Kostnadene med å teste utenlandske statsborgere som jobber på oppdrag i Norge eller test av personer med norsk adresse som ikke kan testes i sin hjemkommune dekkes av aktuelt prosjekt/enhet.

For å begrense smitten er det avgjørende at alle ansatte følger helsemyndighetenes påbud og  anbefalinger omkring testing og karantene og isolasjon.

Dersom en ansatt i NCC i Norge ikke kan testes i sin hjemkommune kan vår bedriftshelsetjeneste kontaktes. Dette gjelder også for personer med utenlandsk adresse, som jobber på oppdrag for oss i Norge. Vår bedriftshelsetjeneste, Stamina, har testsentre ulike steder i landet. Ta kontakt med dem, så vil de oppgi næreste teststed.

Vedrørende testing i forbindelse med innreise og karantenebestemmelser for jobbrelaterte reiser, se Sykdom og Karantene. Kontakt HR eller HMS ansvarlig i prosjektet for bistand omkring regler for karantene, testing og unntak ved jobbrelaterte reiser og oppdrag.

 

Testing hos Avonova

Avonova tester kun i sine lokaler mellom kl.08.00 og 16.00. På forespørsel kan de også teste i helgene, men laboratoriet er ikke åpent, så svar tar ca. 3 dager.

Send bestilling til kundesenter@avonova.no før kl.16 for testing dagen etter, med opplysninger om: antall, navn, fødselsdato, telefonnummer, grunn til testing, antall tester og lokasjon. Avonova tar deretter kontakt for å avtale tidspunkt.

Spørsmål og svar

Har du rett til lønn eller kompensasjon hvis du er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene?

Hjemmeisolering: For ansatte som er blitt syk og påvist korona-smitte betales sykepenger. NAV går ut fra at du har vært i kontakt med en lege og fått bekreftet at du er smittet av koronaviruset. I en slik situasjon har du en sykdom som gjør at du er arbeidsufør. Det medisinske vilkåret for rett til sykepenger er altså oppfylt og dokumenteres med en sykmelding.

Hjemmekarantene: Hvis du må holde deg hjemme, kan du ha rett til sykepenger hvis du utgjør en risiko som smittekilde. Det kreves ikke bevis for at du faktisk er smittebærer, det er nok at det er en risiko for at du er smittebærer.

Dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at du antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger. 

De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt. Det må blant annet undersøkes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging av arbeidsoppgavene, se § 8-8 første ledd.

Dersom du må holde deg i hjemmet kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding. Ta kontakt med lederen din og avtal nærmere. I slik tilfeller utbetales vanlig lønn.

Jeg har ikke en stilling hvor jeg har mulighet for å jobbe hjemmefra, hva gjør jeg?

Er du i hjemmeisolat eller hjemmekarantene, så må du kontakte din lege for å be om sykemelding. Hold kontakt med din leder om din situasjon.

Hvordan skal vi som ledere forholde oss til karantene?

Vi forholder oss til karantenereglene som de lokale myndigheter utsteder. Dvs. det er ikke NCC som setter medarbeidere i karantene, det er de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra myndighetene som følges.

Jeg har planlagt en fritidsreise utenlands, bør jeg avlyse reisen?

NCC følger til enhver tid anbefalinger fra helsemyndighetene. 

Når situasjonen er slik at myndighetene pålegger karantene ved hjemkomst, så vil det bli oppfattet som selvforårsaket karantene. Evt. tapt arbeidsfortjeneste vil derfor ikke bli dekket med lønn.

Hva gjør jeg med mine reiseutgifter, hvis jeg må avlyse en fritidsreise?

Det er ikke noe NCC kan hjelpe med. Ta kontakt med ditt reiseselskap eller ditt reiseforsikringsselskap.

Jeg har vært ute og reist, hvordan bør jeg forholde meg?

NCC følger til enhver tid anbefalinger fra myndighetene, da disse endres fortløpende. Les mer på helsenorge.no

Har jeg rett til sykmelding hvis jeg må være hjemme fordi andre i husstanden er satt i karantene uten å være syke?

Må du være hjemme i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du likevel ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere rett til sykmelding.

Les mer om hvilke regler som gjelder på helsenorge.no

Hva gjør vi med utenlandske medarbeidere som bor i et land utenfor Norden?

En må prøve å finne fleksible løsninger. Enten i form av de ikke reiser hjem, men blir i Norge for å jobbe (legger om på skiftplanen), alternativt at de forblir i hjemlandet og tar ut ferie eller avspasering. Her vil det enkelte lands reiseregler også være en faktor, som må vurderes.

Gjelder yrkesskadeforsikringen når jeg må jobbe hjemmefra?

Arbeidsstedet vil her være hjemme. Det viktigste elementet er at man «utfører arbeid». Dersom man på hjemmekontoret skader seg fordi man går for å sette på vaskemaskinen/oppvaskmaskinen ol – da utfører man ikke arbeid – og da gjelder ikke yrkesskadeforsikringen.

Det må være årsakssammenheng mellom skaden og det som har forårsaket den, skaden må skyldes utførelse av arbeid for arbeidsgiver. I noen tilfeller kan det være vanskelig «å bevise» dette. Men, heldigvis er det nok slik at de som har hjemmekontor utfører arbeid med såkalt «lav risiko».

Hva angår gråsoner vil disse vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. På bakgrunn av den spesielle situasjonen som Norge befinner seg i nå (koronavirus), vil vi anta at forsikringsselskapene ved vurderingen fremover vil utvise romslig skjønn ved behandling av saker.

Gratis legekonsultasjon online

Som NCC-ansatt har en fri tilgang til å konsultere almenlege via mobil eller nettbrett. Timen gjennomføres som videokonsultasjon og du får råd, resepter og henvisninger ved behov.

Gjennom helseforsikringen NCC har med Vertikal Helse, har alle ansatte gratis tilgang til allmenlege på video via mobiltelefonen eller nettbrettet.

– Denne tjenesten kan være viktig og lur å bruke i disse utfordrende tider, dersom behovet oppstår. Det er gratis for NCC-ansatte ettersom den er en del av helseforsikringen i NCC, sier HR Country Manager Kim Cassim.

Tjenesten er enkel å bruke. Her er brukerveiledning. 

Les mer om NCC sin helseforsikring gjennom Vertikal.  NB! Kan bare leses internt bak NCCs brannmur.

 

Terje Stachnik Hansen

Head of Communication Norway