Hvorfor har vi Awareness Day?

Ingen skal være nødt til å skade seg jobben. Det er NCCs klare visjon for helse og sikkerhet. Den første onsdagen i september hvert år arrangeres Awareness Day i NCC, en dag der vi legger ekstra stor vekt på arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Klokken 09.00 stanser produksjonen i hele konsernet og samtlige medarbeidere samles i grupper på sine respektive arbeidsplasser for å drøfte sikkerheten. Spørsmål vedrørende helse og sikkerhet blir tatt opp, og alle diskuterer hvordan arbeidsplassen kan gjøres tryggere slik at man unngår ulykker.

Awareness Day 2018 går av stabelen 5. september