Compliance og forretningsetikk

I NCC er det ledernes og medarbeidernes ansvar å overholde lover og regler; vi er alle ansvarlige for våre beslutninger og handlinger. Du må forstå våre verdier og atferdsregler og hvordan de gjelder for din rolle og dine arbeidsoppgaver. 

Etterlevelse handler ikke bare om en forpliktelse til å overholde loven. Å opprettholde en høy etisk standard i hele selskapet innebærer også en kontinuerlig bevisstgjørings- og utdanningsprosess blant NCCs ansatte, da det ikke alltid er lett å vite hva som er rett og hvor grensene går.

Ask-me funksjonen er basert på tanken om at det er bedre å stille et spørsmål en gang for mye enn en gang for lite.

Tell-me funksjonen gir informasjon om hvordan du bør opptre om du oppdager at noe er galt.