NCCs virksomhet innen grøftefri rørfornyelse har opphørt

NCC tilbyr alle former for bygging og renovering av rør for avløp, vann, overvann, fiber og strøm, men har ikke lenger egen virksomhet med teknikere innen grøftefri rørfornying.

Grøftefri rørfornyelse i NCCs regi opphørte i forbindelse med at NCC solgte enheten NCC NoDig, med virksomhet i Sverige og Norge, til No Dig Alliance.

NCC solgte NCC NoDig med all virksomhet i et nytt selskap. I forbindelse med avtalen gikk de ansatte i virksomheten over til det nye selskapet eid av No Dig Alliance.

NCC orienterte om salget i forbindelse med signering av kontrakt mellom NCC og No Dig Alliance i juli i år.

Mer informasjon er tilgjengelig i NCCs pressemelding.