Produksjonen i NCC på nivå med fjoråret

I NCCs norske virksomheter er ordreinngang og omsetning på nivå med tilsvarende periode i 2014, henholdsvis MNOK 1 670 (1 715) og MNOK 2 026 (2 093), men resultatet reduseres til MNOK 16 (68). Nedgangen skyldes hovedsakelig nedskrivinger i et antall byggprosjekter og i ett utviklingsprosjekt i Stavanger-området.

Samlet ordrereserve styrkes i samme periode, MNOK 8 249 (7 871).

- Totalt opprettholder vi produksjonen og har styrket ordrereserven i forhold til andre kvartal i 2014, men resultatet tynges av nedskrivning i ett NCC Bolig prosjekt, samt av lav lønnsomhet i noen byggprosjekter i NCC Construction, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Stabil produksjon i entreprenørvirksomheten
NCC Construction Norways produksjon og ordreinngang siste kvartal var på nivå med andre kvartal i fjor, men resultatet reduseres. Nedgang i resultatet skyldes nedskrivinger i noen byggprosjekter på Østlandet. Omsetningen i andre kvartal var MNOK 1 396 (1 440) og driftsresultatet ble MNOK 9 (22). 

Ordreinngang og ordrereserve er på nivå med samme periode i 2014, henholdsvis MNOK 992 (927) og MNOK 5 986 (5 762).

Sentrale kontrakter inngått i andre kvartal er bygging av flyplasskrysset på E6 i en totalentreprise, og to ambisiøse miljøprosjekter, Brynsengfaret skole i Oslo og Kistefossdammen barnehage i Asker. I april ble NCC Construction Norway ISO sertifisert av DNV etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001. Sertifiseringene er et kvalitetsstempel på selskapets ledelsessystem og etterlevelsen av dette.

God start på asfaltsesongen
NCC Roads i Norge har hatt en god start på asfaltsesongen, med høy asfaltproduksjon. I andre kvartal ble selskapet tildelt årets fjerde veiservice-kontrakt av Statens vegvesen. Innenfor forretningsområdet Steinmaterialer har selskapet økt omsetningen sammenlignet med fjoråret.  

I saken om ulovlig samarbeid i Sør-Trøndelag i perioden 2005-2008 økte Borgarting Lagmannsrett 29. juni overtredelsesgebyret til 150 millioner kroner. NCC har frist til midten av september med en eventuell anke til Høyesterett.

Utvikling av kontorbygg
I andre kvartal har NCC Property Development overlevert Lysaker Polaris til leietaker, og arbeidet videre med utvikling av naboprosjektet, PP9. I perioden har flere sentrale avklaringer i forhold til det planlagte kjøpet av eiendom på Valle Hovin fra Vålerenga Fotball kommet på plass, blant annet ESAs godkjenning av transaksjonen mellom Vålerenga Fotball og Oslo kommune. Noen ytterligere avklaringer må være på plass før NCC Property Development kan kjøpe tomten. Disse forventes å bli avklart i tredje kvartal.

Økt boligsalg
NCC Bolig har solgt flere boliger i første halvår enn i hele 2014, og i de to pågående boligprosjektene Lonaparken i Bergen og Wessels hus i Lillestrøm er salgsgraden henholdsvis 51 og 68 prosent. I andre kvartal ble Hukenbekken i Asker sluttsolgt og overlevert og det er økt interesse for Sanz Terrasse i Sandnes. I andre kvartal har NCC Bolig også solgt tomter selskapet ikke selv ønsker å utvikle.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner April-juni 15 April-juni 14  Jan-juni 15 Jan-juni 14  Helår 2014
Ordreinngang 1 670   1 715   3 574 3 879   8 990
Ordrereserve 8 249   7 871   8 249 7 871   8 432
Omsetning 2 026   2 093   3 663 3 733   8 255
Driftsresultat (EBIT) 16   68   - 53 - 7   161
Driftsmargin
(EBIT %)
0,8   3,2   -1,4 -0,2   2,0
Antall ansatte*   2 408 2 428 2 348

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner April-juni 15 April-juni 14 Jan-juni 15 Jan-juni 14 Helår 2014
Ordreinngang 992 927   1 921   2 596 7 028
Ordrereserve 5 986 5 762   5 986   5 762 6 910
Omsetning 1 396 1 440   2 841   2 853 6 183
Driftsresultat (EBIT) 9 22   36   26 134
Driftsmargin
(EBIT %)
0,7 1,5   1,3   0,9 2,2

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner April-juni 15 April-juni 14 Jan-juni 15 Jan-juni 14  Helår 2014
Ordreinngang 14 513 15 753 26 959  28 223  56 371
Omsetning 13 041 12 281 23 476  21 552  52 226
Driftsresultat (EBIT) 602 629 452  476  2 392
Driftsmargin
(EBIT %)
4,6 5,0 1,9   2,2  4,6

NCC og arbeidsmiljø
NCC Construction Norways mål for sikkerhet på arbeidsplassen er null fraværsskader, inkludert underentreprenører og innleid personell. Effekten av å inkludere samtlige som befinner seg på en NCC-byggeplass i HMS-arbeidet har gitt svært gode resultater.

NCC Constructions H-verdi i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015, inkludert underentreprenører, var 2,5 og sykefraværet var 4,5. Tilsvarende tall per 31. mars 2014 var henholdsvis 2,8 og 4,3.

-Gjennom fokusert HMS-arbeid har vi redusert antall skader vesentlig. Tidligere har vi hatt en nullvisjon og et mål om H-verdi på 4. I første kvartal nådde vi vårt mål, og derfor har vi i andre kvartal justert vår målsetting til null fraværsskader, sier Tjomsland.

I uke 34 gjennomfører NCC Construction HMS-uke over hele landet, og 2. september arrangerer NCC konsernet Awareness Day.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.