Hercules gjør spunt- og pelearbeider til nye Bodø Rådhus

NCC-enheten Hercules fundamentering skal på oppdrag for Gunvald Johansen Bygg AS utføre spunt- og pelearbeider i forbindelse med byggingen av nye Bodø Rådhus.

Arbeidet startet opp rett etter påske og skal etter planen ferdigstilles i juni. Mellom 8 og ti personer fra Hercules vil være involvert i arbeidet.

- Vi er svært godt fornøyd med å vinne dette oppdraget som er starten på vår nord-norske satsing, sier daglig leder Dag Vidar Noraberg i Herculaes Fundamentering.

Avdelingskontor i Bodø Nylig ble Knut-Erik Eriksen ansatt som områdesjef og  skal lede den nord-norske delen av Hercules.

- Vi ser på Nord-Norge som et meget attraktivt marked og etablerer nå avdelingskontor i Bodø. Fundamenteringsarbeidene på Bodø Rådhus gir oss en god start og vi forventer en fin utvikling de kommende årene, sier nyansatt områdesjef Knut-Erik Eriksen.

Spesielt Bodø er et viktig område hvor det vil være meget høy byggeaktivitet de kommende årene. Eriksen mener Hercules med sin kompetanse og nordiske størrelse vil være en attraktiv partner i en rekke byggeprosjekter.

- Vi har nå startet opp i Bodø og arbeidet med å videreutvikle vår organisasjon og styrke markedsposisjon i regionen vil pågå i tiden fremover. Vi er klare for å bli en slagkraftig aktør i det nord-norske markedet, avslutter Knut-Erik Eriksen.

Mediekontakt:
Cato Werner Gustavson, kommunikasjonsrådgiver, NCC
t: 924 6 737 e: cato.werner.gustavson@ncc.no
 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 16.000 ansatte i 2015. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.