NCC overleverer GRV 36 på Bekkestua

Onsdag denne uken overleverer NCC nøklene til Gamle Ringeriksvei 36 på Bekkestua i Bærum til byggherren Profier. Prosjektet er en del av flere bolig- og næringsprosjekter NCC allerede har oppført i området.

Både byggherre og beboerne er fornøyde med jobben NCC har gjort her på prosjektet i følge tilbakemeldinger vi har fått, sier Jan Follestad, prosjektleder i NCC.

Prosjektet Gamle Ringeriksvei 36 ble oppført i tilknytning til Bekkestua Senter, som NCC ferdigstilte våren 2015. Bygget består i dag av 56 leiligheter over 9 etasjer hvor 49 allerede er flyttet inn. De to første etasjene består av næringslokaler og etasjene over består av leiligheter. I tillegg er det bygget et parkeringsanlegg for beboere og kunder med totalt 61 biloppstillingsplasser i U2 etg. Samlet areal er ca. 12 150 kvm BTA, fordelt på ca. 6 865 kvm boliger og øvrige ca. 5 285 kvm til næring og parkering. Bygget oppnådde en sorteringsgrad på avfallssortering på ca. 95 prosent.

En av utfordringene i prosjektet var det faktum at næringsdelen av bygget åpnet allerede i august. Dette gjorde det utfordrende å holde trykket oppe for å ferdigstille leilighetsdelen i tide.

Hele organisasjonen har stått på og gjort en god jobb selv om vi stod ovenfor utfordringer som var vanskelig å løse. Lagånden har vært på topp hele veien og alle har dratt prosjektet i riktig retning, sier Follestad.

Felles prosjekteringsfase
Profier og NCC samarbeidet tett gjennom hele prosjekteringen, der blant annet grunnforholdene ble grundig kartlagt og det ble utarbeidet en miljøplan for sanering av eksisterende bygningsmasser. Virtual Design and Construction (VDC) ble benyttet i stor utstrekning i prosjekteringen. Verktøyet ga stor felles forståelse av prosjektet og det ferdige bygget for alle involverte parter. Byggeplassen har vært en «Grønn Byggeplass» under hele rive- og byggefasen. Dette er NCCs eget konsept som på flere områder stiller strengere miljømessige krav enn hva myndighetene normalt krever.

Beskrivelse: Næringslokaler og 55 moderne leiligheter Byggetid: Første kvartal 2015 – 2016 Kunde: Profier Entrepriseform: Totalenterprise Kontrakt: 197, 5 millioner kroner Arkitekt: Make Arkitekter AS

Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC Norge AS
t: 951 30 693 e: Tor.Heimdahl@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 16,000 ansatte i 2015. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.