NCC og Profier utvider samarbeidet på Bekkestua

NCC Construction har inngått kontrakt med Profier om bygging av nye næringslokaler og boliger i Gamle Ringeriks vei 36 (GRV 36) på Bekkestua. Prosjektet blir en videreføring av næring- og boligprosjektene NCC allerede har under oppføring for Profier på Bekkestua. Kontraktens størrelse er på MNOK 197,5. Prosjektet planlegges å starte i løpet av første kvartal 2015 og avsluttes i løpet av 2016.

- For oss er det svært gledelig at en profesjonell utbygger som Profier ønsker å videreføre vårt engasjement på Bekkestua med et nytt og spennende prosjekt, sier distriktssjef Gunnar Ulvestad i NCC Construction.

Prosjektet Gamle Ringeriks vei 36 oppføres i tilknytning til Bekkestua Senter. Prosjektet vil være på til sammen 9 etasjer. De to første etasjene (1. og 2 etg.) vil bestå av næringslokaler. I etasjene over skal det bygges 56 moderne leiligheter. Det skal også bygges et parkeringsanlegg for beboere og kunder, med totalt 121 biloppstillingsplasser i U1 etg. Samlet areal er ca 12.150 kvm BTA, fordelt på ca. 6.865 kvm boliger og øvrige ca. 5.285 kvm til næring og parkering.

Felles prosjekteringsfase
Frem til byggestart vil Profier og NCC Construction samarbeide om siste del av prosjekteringen, der blant annet grunnforholdene vil bli grundig kartlagt og det vil bli utarbeidet en miljøplan for sanering av eksisterende bygningsmasser. Virtual Design and Construction (VDC) vil i stor utstrekning bli benyttet i prosjekteringen. Verktøyet gir stor felles forståelse av prosjektet og det ferdige bygget for alle involverte parter. Under hele rive- og byggefasen vil byggeplassen være «Grønn Byggeplass», NCC eget konsept, som på flere områder stiller strengere miljømessige krav enn myndighetenes krav.

Nasjonal eiendomsutvikler
Profier AS er en landsdekkende eiendomsutvikler som de siste 18 år har realisert mer enn 4.000 boliger og 600.000 m2 handel og næring i hele Norge. Prosjekter som utvikles av Profier kjennetegnes ved høy boligstandard, brukervennlighet, gjennomtenkte planløsninger, og god håndverksmessig utførelse. Selskapet har sunn økonomi og solide eiere.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785
Distriktssjef Gunnar Ulvestad, NCC Construction, tlf. +47 482 46 413

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.