NCC bygger lavenergiskole i Bergen

Nye Ulsmåg skole i Bergen skal bli et lavenergibygg med gress på store deler av takflaten.

Gresset på taket skal hovedsakelig ta unna for nedbør, men er også en viktig femte fasade, da prosjektet ligger i en dal med boliger på begge sider.

- Det er interessant å se at både skoler og barnehager nå blir bygget etter strenge miljøkrav, slik som ofte boliger og næringseiendom bygges etter. For ikke lenge siden startet mine kolleger i Trondheim å bygge Norges første BREEAM-sertifiserte barnehage, og nå er vi i gang med å bygge en lavenergiskole, forteller distriktssjef i NCC Construction, Christian Flølo Geithus.

Skolen skal huse rundt 600 elever og 50 lærere fordelt på syv årstrinn og 14 store rom (baser). Skolen er delt opp i småskolen, 1.- 4. trinn, og storskolen, 5.-7. trinn.

Prosjektet har hatt fokus på en enkel, tydelig og komprimert bygningsmasse. De utvendige fasadene mot omgivelsene er enkle og rene mens de indre fasadene er brutt opp for å skape ulike oppholdssteder og en nedskalert situasjon for barna.

Inkludert volleyballhall blir skolens bruttoareal på på 7200 m² og skal stå ferdig rundt årsskiftet 2014 - 2015.

Kontraktssummen er på MNOK 115.

Arkitekt: Ola Roald AS
Prosjektledelse: Artec AS

Kontaktpersoner
Distriktssjef Christian Flølo Geithus, NCC Construction, tlf. 951 39 268
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.