NCC etablerer bemanningsselskap

NCC AB etablerer et ett hundre prosent eiet bemanningsselskap, NCC Montage. Selskapet vil ha hovedkvarter i Polen. Med et eget selskap får NCC full transparens og kontroll over arbeidsavtaler, og kan sikre at lover, regler og NCCs etiske retningslinjer overholdes.  Selskapet skal gi tilgang på kvalifisert personell i forbindelse med produksjonstopper.

- Vi tar et aktivt grep for å få full transparens og kontroll over innleie i våre nordiske land. Dette øker vår konkurransekraft, samtidig som vi sikrer at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Tjomsland presiserer at NCC Construction Norway har velfungerende rammeavtaler med tre bemanningsbyråer i Norge.

NCC Montage starter opp i august og vil gradvis erstatte den kapasiteten NCC for øyeblikket leier inn fra eksterne bemanningsselskaper i Norden. Totalt utgjør innleid personell mellom 5 og 10 prosent av det totale antallet fagarbeidere i NCC.

- Det er 9 500 høyt kvalifiserte, fast ansatte, fagarbeidere i de nordiske landene. Disse ansatte danner grunnlaget for NCCs virksomhet. I forbindelse med produksjonstopper, og for å sikre tilgang til spesialkompetanse, er det behov for å hente inn ekstra ressurser. NCC Montage vil sikre at vi har en trygg prosess for å løse disse behovene, sier Tjomsland.

Et eget bemanningsselskap vil være mer kostnadseffektivt, innkjøpsprosessene vil bli enklere og risikoene i et prosjekt reduseres. På sikt bidrar økt konkurransekraft til å sikre faste stillinger i NCC.

NCC har lang erfaring med å engasjere faglærte arbeidere fra Polen og å drive virksomhet i Polen. Det er en fordel at landet har et høyt antall profesjonelle fagarbeidere, samt nærhet til Norden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Tjomsland, administrerende direktør, NCC Construction Norway +47 901 19 363.
Anna Trane, Presse og PR manager, NCC AB + 46 70884 74 69

NCCs medialinje +46 (0)8 585 519 00, e-post: press@ncc.se, NCC’s image bank

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.