NCC kalkulerer CO2-utslipp fra asfaltprosjektene

NCC Industry har utviklet en CO2-kalkulator som beregner den faktiske CO2-besparelsen ved å benytte NCC Green Asphalt i asfaltprosjektene. Dermed kan kunden presenteres et CO2-regnskap for asfaltprosjektene NCC gjennomfører.

Metoden CO2-kalkulatoren bygger på er en rekke faktorer i asfaltproduksjonen: Hvilket asfaltverk som velges, hvor mye gjenbruksasfalt som benyttes, produksjonstemperatur og hvilken brenselstype som blir benyttet. Dataene fra produksjonen sammenlignes videre med en tradisjonell asfaltproduksjon.

NCC har tilbudt markedet i Norden lavtemperaturasfalt (LTA) og den patenterte produksjonsmåten NCC Green Asphalt i en årrekke. Med det nyutviklede CO2-regnskapet tar NCC asfaltproduksjonen et stort skritt videre ved at produksjonsmetoden og asfaltproduktet nå integreres i større grad enn tidligere.

Lavtemperaturasfalt, i kombinasjon med gjenbruksasfalt, grønn strøm, trepellets og moderne asfaltfabrikker bidrar til at produksjonsmetoden NCC Green Asphalt blir markedets mest bærekraftige asfaltløsning.

- Vi har i NCC jobbet med å utvikle gode og bærekraftige asfaltløsninger i lang tid. Når vi nå presenterer en CO2-kalulator og et CO2-regnskap for asfaltprosjektene vi gjennomfører, mener jeg at vi bidrar til å drive utviklingen et viktig skritt videre. Vi stiller krav til oss selv og bidrar til at våre kunder får dokumentert sine CO2-utslipp på en svær god måte, sier direktør i NCC Industry, Joar Caspersen.

NCC har asfaltvirksomhet i alle de nordiske landene og CO2-kalkulator og CO2-regnskap for asfaltprosjektene blir i disse dager lansert i alle land.

----

Forutsetninger:
NCC Industry baserer utregningen på NCC Green Asphalt sammenlignet med den tradisjonelle måten å produsere asfalttypen AGB 11 160/220.

Tradisjonell produksjonsmetode:

  • Asfalten varmes opp med LFO
  • Jomfruelig steinmaterialer
  • 170⁰ C produksjonstemperatur
  • Amin som vedheft

Beregningen gjøres med en livssyklusanalyse (LCA) og omfatter utslipp fra begynnelse til slutt.
Beregningen er gjort i henhold til standarden EN 15804:2012+A2:2019.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Joar Caspersen, Adm. direktør NCC Industry, t. 458 65 178 e. joar.caspersen@ncc.no
Tor Heimdahl, Media Manager NCC i Norge, t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no


Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.