NCC utvikler nytt boligområde i Åsane

NCC Bolig har inngått avtale med Åsane Utvikling AS om kjøp av utviklingseiendommen Åsane Nord AS i Bergen. Eiendommen er på ca. 42 mål og er ferdig regulert til boligformål.

Tomteområdet har fått navnet LonaParken, og er regulert for ca. 600 leiligheter og 550 p-plasser i parkeringskjeller. Dette er planlagt realisert over syv byggetrinn i løpet av en tidsperiode på åtte år. Første byggetrinn består av ca. 100 leiligheter med planlagt salgsstart høsten 2013.  

Eiendommen ligger i Åsane, 12 km nord for Bergen sentrum, og grenser mot Myrdalsveien, Vestlandshallen og ”gamle IKEA”.

Sentrumsområdet i Åsane er under utvikling og det er planlagt en omfattende utbygging av boliger, handelsvirksomhet samt en rekke kultur- og servicetilbud. Når denne delen av Åsane sentrum er ferdig utviklet vil området bestå av til sammen 40.000 kvm handel- og næringsvirksomhet, og ca. 800 nye boliger. Det er også planer om å anlegge bybane fra Bergen sentrum ut til Åsane.

- Vi ser frem til å kunne bidra til utviklingen av et nytt og attraktivt boligområde i Åsane. Investeringen er helt i tråd med vår målsetning for utvikling av boligprosjekter, samtidig som vi tilbyr de beste bomiljøer for våre kunder, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

NCC har allerede en betydelig virksomhet i Bergensområdet. Tomteinvesteringen i Åsane vil bidra til å styrke NCCs fremtidige byggeaktiviteter i regionen ytterligere.

Johan Bruun, Administrerende direktør, NCC Bolig.
Telefon + 47 913 39 977

Kjell Petter Solhaug, Regionsjef, NCC Bolig Region Vest.
Telefon +47 995 17 295

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte.  NCC Bolig inngår i forretningsområdet NCC Housing. NCC Housing utvikler og selger boliger på utvalgte markeder i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg.