NCC har redusert antallet ulykker med 38 prosent

7. september retter NCC-konsernet fokus på sikkerheten i virksomheten. I løpet av dagen gjennomfører nærmere 13 000 NCC-ansatte og underentreprenører i prosjektene en stans i arbeidet for å diskutere sikkerheten i prosjektet.

I år vil fokuset legges på NCCs sikkerhetskonsept «Time Out», som handler om å ta en stopp i arbeidet for å få avklart om måten en operasjon gjennomføres er sikker.

Siden 2018 er antallet alvorlige ulykker og hendelser i NCC-konsernet redusert med 38 prosent. Systematisk datainnsamling om ulykker og hendelser samt et høyt engasjement blant ansatte gjør at statistikken og kunnskapen stadig forbedres og målrettede tiltak kan settes inn.

‒ NCC har jobbet godt med sikkerhetsarbeidet over tid og ligger langt fremme i bygg- og anleggsbransjen, men arbeidet må hele tiden utvikles og fortsette. Vi jobber systematisk på mange områder for å redusere alle typer ulykker, fra atferd og ledelse, rapportering og analyser, til forbedret planlegging, sikkerhetsrutiner og verktøy, sier Morten Larsen, HMS-sjef i NCC Infrastructure Norway.

Time Out
Under årets Awareness Day står konseptet «Time Out» i sentrum. «Time Out» er et enkelt verktøy der ansatte blir oppfordret til å stoppe arbeidet når de opplever en potensielt usikker situasjon. Ved å ta vare på hverandre og si ifra når du ser ting som føles feil eller risikabelt, kan alvorlige og potensielt alvorlige hendelser forhindres.

‒ Når vi er under press begynner vi å improvisere, blir vi dårligere til å vurdere risiko og er villige til å akseptere mer risiko enn nødvendig. «Time Out» er et enkelt verktøy og vi ønsker at alle skal reagere og handle i risikofylte situasjoner og utrygge forhold. Derfor setter vi ekstra fokus på dette på årets Awareness Day, sier Morten Larsen.

Awareness Day ble gjennomført for første gang i 2011 og i 2014 ble «Time Out»-verktøyet introdusert. Siden 2017 har det vært avholdt daglige sikkerhetsbriefinger før dagens arbeid på alle NCCs byggeplasser.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Morten Larsen, HMS-sjef NCC Infrastructure Norway, t. 915 78 062
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge, t. 951 30 693, e.tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.