NCC styrker lønnsomheten i entreprenørvirksomheten

NCC i Norge leverer et resultat på MNOK 161 (178) i 2014, av en omsetning på MNOK 8.255 (9.169). NCC Construction Norway styrker lønnsomheten, med et resultat på MNOK 134 (3) i 2014. Ordreinngang og ordrereserve er høyere enn i 2013. 

I fjerde kvartal leverer NCCs selskaper i Norge en noe lavere omsetning enn foregående periode, MNOK 2.363 (2.958), og resultatet ble MNOK 55 (143). Ordreinngangen ble rekordhøy, MNOK 4.044 (1.833).

Resultatforbedring og høy ordreinngang

Utvikling i 2014 har vært positiv, og selskapet har et godt utgangspunkt for 2015. På store infrastrukturprosjekter er ordrereserven økt vesentlig. I 2014 har det pågått en restrukturering av byggvirksomheten, som vil fortsette i 2015.

- Gjennom restruktureringen har vi fått kontroll over risikoprosjekter. Jeg er godt fornøyd med produksjonen og ordreinngangen i fjerde kvartal, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

NCC Constructions omsetning i 2014 var MNOK 6.183 (6.677), ned 7,4 prosent fra 2013. Imidlertid styrket selskapet resultatet vesentlig, til MNOK 134 (3). Ordreinngangen ble MNOK 7.028 (6.397). I fjerde kvartal 2014 endte omsetningen på MNOK 1.838 (2.079), og driftsresultatet ble MNOK 40 (69). Ordreinngangen i kvartalet var MNOK 3.490 (1.516).

Blant ordrene i fjerde kvartal var bygging av Bjørnegårdtunnelen på E16 og tunnel på E134 i Telemark. Begge kontraktene ble inngått med Statens vegvesen, og kontraktssummene var henholdsvis MNOK 1.166 og 1.017. Ordreserven per 31. desember 2014 var MNOK 6.910 (6.013).

God drift i asfalt og stein

NCC Roads leverer gode resultater innen asfalt og steinmaterialer, og resultatet i fjerde kvartal påvirkes positivt på grunn av værforholdene som har gitt en lang sesong. Veiservice bidrar negativt til resultatet i 2014.

Utvikler eksisterende eiendommer

NCC Property Development har hatt fokus på utvikling av eksisterende eiendommer i 2014 og har ett prosjekt i produksjon, Lysaker Polaris utenfor Oslo. Prosjektet er 100 prosent utleid, og ferdigstilles i juni 2015.

Bygger svanemerkede leiligheter

NCC Bolig har solgt 69 (67) boliger i 2014, og det har gitt grunnlag for igangsettelse av nye prosjekter. Til sammen er det igangsatt 145 (25) enheter i 2014, en sterk økning fra 2013. Antall overleverte enheter er noe lavere enn i 2013, og endte på 88 (102). Det største prosjektet som er startet er Lonaparken i Bergen. Prosjektet er det første svanemerkede leilighetsprosjektet i Norge, og første byggetrinn består av 101 leiligheter. Flest overleveringer har det vært på Crescendo i Bergen, som til sammen består av 70 leiligheter.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner   kroner Okt.-des.   2014 Okt.-des.   2013 Helår   2014 Helår   2013
Ordreinngang 4 044 1 833 8 990 8 735
Ordrereserve 8 432 7 219 8 432 7 219
Omsetning 2 363 2 958 8 255 9 169
Driftsresultat (EBIT) 55 143 161 178
Driftsmargin (EBIT %) 2,3 % 4,8 % 2,0 % 1,9 %
Antall   ansatte* 2 348 2 418

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner   kroner Okt.-des.   2014 Okt.-des.   2013 Helår   2014 Helår   2013
Ordreinngang 3 490 1 516 7 028 6 397
Ordrereserve 6 910 6 013 6 910 6 013
Omsetning 1 838 2 079 6 183 6 677
Driftsresultat (EBIT) 40 69 134 3
Driftsmargin (EBIT %) 2,2 % 3,3 % 2,2 % 0,04 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Okt.-des.   2014 Okt.-des.   2013 Helår   2014 Helår   2013
Ordreinngang 16 962 13 341 56 371 51 358
Omsetning 17 229 19 337 52 226 52 119
Driftsresultat (EBIT) 1 011 1 405 2 392 2 415
Driftsmargin (EBIT %) 5,9 % 7,3 % 4,6 % 4,6 %

NCC Construction og arbeidsmiljø

NCC har en null-visjon for alle som jobber på en NCC-byggeplass, og det legges ned betydelige ressurser for å skape en sikker arbeidsplass. NCC inkluderer underentreprenører i alt HMS arbeid. Det å ta ansvar for samtlige på en NCC-byggeplass har gitt svært positive HMS-resultater hos våre underentreprenører.

NCC Constructions H-verdi i perioden 1. januar-31. desember 2014, inkludert underentreprenører, var 2,9 og sykefraværet var 4,3. Tallene for 2013 var henholdsvis 3,8 og 4,5. 

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

Bilder
Last ned bilder i NCCs bildebank

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.