NCC støtter vannpumper i Niger

NCCs ansatte har stemt frem UNICEF som mottager av årets julegave. Julegaven er på 1 million SEK og skal gå til bygging av vannpumper i Niger. Dette erstatter julegaver til ansatte og kunder, og gir 15 000 mennesker i Niger tilgang på rent vann.

- Vi er veldig glade for NCCs generøse julegave til barna i Niger. At NCCs ansatte avstår fra julegaver fra arbeidsgiver og i stedet bidrar til at tusenvis av barn kan få rent drikkevann, utgjør et godt eksempel for andre selskaper, uttaler Véronique Lönnerblad i UNICEF.

For å bli enige om en felles julegave har NCC i år latt samtlige ansatte få mulighet til å stemme frem NCCs felles julegave. UNICEF og prosjektet i Niger, bygge vannpumper i ett av verdens tørreste regioner, var det prosjektet som fikk flest stemmer.

- Engasjementet blant de ansatte i NCC har vært stort, sier Ann Lindell Saeby, kommunikasjonsdirektør i NCC AB.

Fattigdommen i Niger gjør at kun en liten andel av det vannet som er tilgjengelig kommer til nytte. På landsbygda har kun en tredjedel tilgang på rent vann.

Mennesker som ikke har tilgang til rent vann tvinges til å drikke skittent vann fra brønner og dammer. Mange barn er underernært, syke eller døende av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget.

- Vi håper at vår donasjon kommer til å gjøre stor nytte. Det blir spennende å følge prosjektet fremover, sier Ann Lindell Saeby.

NCC har valgt juledonasjon til UNICEF fremfor gaver til ansatte og kunder.

Om UNICEF

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn og arbeider i 190 land for barns rettigheter – både på lang sikt og i katastrofer. Hovedmålet er å skape varige endringer og ikke bare for noen barn i en by eller i ett land, men for alle barn i hele verden. Arbeidet finansieres gjennom frivillige bidrag. Les mer på unicef.no

Kontaktinformasjon
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction AS, tlf. +47 992 16 785
Kommunikasjonsdirektør Ann Lindell Saeby, NCC AB, tlf. +46 76 899 98 48

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte.