NCC gjennomfører HMS-uke for bedre sikkerhet

NCC arrangerer den årlige HMS-uken og retter søkelyset på selskapets felles sikkerhetskultur. I løpet av uken arrangeres blant annet kriseøvelser, risikoanalyser, førstehjelpskurs og diskusjoner om sikkerhet i byggeprosjektene rundt om i landet.

Målet med HMS-uken i NCC er å skape økt engasjement for å finne forbedringer i sikkerhetsarbeidet. Nærmere 18 000 NCC-ansatte i alle de nordiske landene gjennomfører i løpet av HMS-uken er rekke aktiviteter som skal bidra til å inspirere og gi ny kunnskap på veien mot selskapets mål om null ulykker. Det er tredje året NCC gjennomfører en felles nordisk HMS-uke.

Bygg- og anleggsbransjen har for mange uønskede hendelser og ulykker. Derfor mener NCC at det er viktig å gjennomføre aktiviteter som gjennom høyt engasjement og gode holdninger bidrar til økt sikkerhetsfokus på byggeplassene.
 
Alle i bygg- og anleggsbransjen skal ha en sikker arbeidsplass og jeg mener vi i NCC har kommet langt i sikkerhetsarbeidet. Likevel ønsker vi å jobbe videre mot målet om null ulykker. Derfor er HMS-uken viktig for å skape engasjement og inspirere til ytterligere forbedringer i sikkerhetsarbeidet i våre prosjekter, sier HMS-sjef Morten Larsen i NCC. 

NCC har gjennom langsiktig fokus på sikkerhet kommet langt med å skape en kultur hvor sikkerheten kommer først. HMS-uken er et viktig element for NCC-konsernets sikkerhetsarbeidet og bidrar til å inspirere til forbedringer i sikkerhetsarbeidet på nærmere 3 000 forskjellige byggeprosjekter i de nordiske landene. 

Sikkerhetskonkurranse for ansatte
NCC gjennomfører under HMS-uken konkurransen Pioneering Safety for de ansatte. Konsernet ønsker å få frem innovative sikkerhetsløsninger og nytenkning i sikkerhetsarbeidet. De beste idéene belønnes og blir tatt i bruk i virksomheten for å skape bedre sikkerhet for alle ansatte.

– Konkurransen Pioneering Safety handler om å få frem innovative løsninger i våre prosjekter som fremmer helse og sikkerhet. Vi har siden vi startet dette initiativet for tre år siden fått fram flere gode løsninger som både forbedrer sikkerheten og samtidig skaper bedre forutsetninger for effektive og lønnsomme prosjekter, sier Tomas Carlsson, konsernsjef i NCC.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:  

HMS-sjef Morten Larsen, NCC Infrastructure Norge  
Tel: 91 57 80 62, e-post: morten.larsen@ncc.no
 
   
Tor Heimdahl, Kommunikasjonssjef NCC i Norge
 
tel: 95 13 06 93, e-post: tor.heimdahl@ncc.no
 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.