Glidestøper CE-merkede veirekkverk i Nordbytunnelen

Glidestøpte veirekkverk med CE-merking er ventet å bli standardkrav langs norske veier. NCC Profilbetong er først ute med denne type CE-merkede veirekkverk, og nylig ble slike montert i Nordbytunnelen sør for Oslo.

Se film på YouTube: NCC Profilbetong først ute med CE-merkede glidestøpte veirekkverk  https://www.youtube.com/watch?v=8bgkhf-cuaI

Glidestøpte og CE-merkede betongrekkverk langs veiene har inntil nå ikke vært levert i Norge, men etter en omfattende godkjenningsprosess har NCC Profilbetong i høst fått den nødvendige sertifisering på plass.

- Vi har valgt å bruke ressurser på å skaffe oss denne CE-merkingen fordi vi ønsker å være i forkant med å kunne tilby et produkt og en standard som ikke har vært tilgjengelig i det norske markedet før. Samtidig ønsker vi på denne måten å være med og fornye bransjen, forteller avdelingsleder Bengt Hangeland i NCC Profilbetong.

Et CE-merket produkt anses å oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav i norsk og europeisk regelverk, og at dette kan dokumenteres. I Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo som gjennomgår omfattende oppgradering, ble nylig slike rekkverk for første gang glidestøpt og montert på plass.

– Det er i Nordbytunnelen montert totalt sju CE-merkede betongrekkverk inn og ut av havarilommer. I tillegg skal det monteres ett slikt betongrekkverk i Smiehagentunnelen som støper igjen en eksisterende havarilomme. Disse arbeidene er en del av totalrehabilitering av Nordby- og Smiehagentunnelen der sikkerhets- og brannkrav skal tilfredsstilles i henhold til gjeldende EU-direktiver, sier prosjektleder Øyvind Utne Larsen i entreprenørselskapet Marthinsen & Duvholt som har hovedentreprenaden for rehabiliteringen av de to tunnelene.

Vil være i posisjon
CE-merking av denne type veirekkverk har så langt ikke vært et tydelig spesifisert krav i Norge, men Bengt Hangeland i NCC Profilbetong forventer at dette vil komme.

- Verden går videre. Vi vet at andre typer veirekkverk i dag har krav om CE-merking, og det er da naturlig at dette på et tidspunkt vil bli et krav for vårt produkt også. Signaler i markedet er at det jobbes med en form for CE-merking, og vi ønsker å være i posisjon til å levere hvis og når det kommer.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er ansvarlig myndighet for denne type veisikringsutstyr, og som blant annet ser til at krav til CE-merking av veirekkverk er i samsvar med europeiske standarder.

– Vi er klar over at det har vært usikkerhet om hvor vidt denne typen rekkverk vil falle inn under standardens omfang, men vi er nå sikre på at systembaserte plasstøpte barrierer er omfattet av denne standarden. Det vil mest sannsynlig i løpet av høsten komme en høring av håndbok N101, som vil spesifisere CE-merking av denne type rekkverk, sier Jose Delgado, senioringeniør i DiBK.

– Positive til CE-merking
Statens vegvesen og Vegdirektoratet er ansvarlig for trafikksikkerheten langs norske veier, og sikre at dagens veisikringsprodukter følger grunnlag for sertifisering i henhold til vegnormal N101 Rekkverk og vegens sideområder.

– Alle slike produkter skal være i samsvar med gjeldende regelverk og de krav som er definert i vegnormalen, forteller sjefingeniør og spesialist på veisikringsutstyr Matteo Pezzucchi i Vegdirektoratet.

Med krav om CE-merking på plass, må alle produsenter av denne typen glidestøpte betongrekkverk også ha nødvendig CE-dokumentasjon på plass for å kunne levere til norske veiprosjekter, sier han.

– Vi er positive til CE-merking, det gir blant annet en bedre kontroll med produksjonen av produktene, sier Pezzucchi.

Sikre markedsadgang
NCC Profilbetong leverer glidestøpte veirekkverk og veibanketter i hele Norge. Både i tunneler og på trafikkfarlige veier er disse veirekkverkene gjerne å foretrekke.

– Glidestøpte betongrekkverk og produkter er svært sikre sammenlignet med tradisjonelle rekkverk. Glidestøpte veirekkverk gir ikke etter dersom det skjer et trafikkuhell, sier Hangeland.

Han håper nå at CE-merkingen skal bidra til å sikre markedsadgangen for veisikringsproduktene for framtiden.
Hva er glidestøp?

En produksjonsmetode av sidebankett og rekkverk langs veier, som produseres av en støpemaskin i den ønskede form/betongprofil etter gitte bestemmelser.


Hva betyr CE-merking?

CE-merking er et signal til offentlige instanser om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres. Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang. Mer om standarden på nettsider fra European Union Road Federation her: http://www.rrs.erf.be/


For ytterligere informasjon, kontakt:

Bengt Hangeland, avdelingsleder NCC Profilbetong, NCC Infrastructure

E: Bengt.Hangeland@ncc.no t: +47 910 06 464

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure

E: Robin.Stenersen@ncc.no, t: +47 952 90 219

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på NCC sin bransjeblogg (https://beyondconstruction.no/) for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.