NCC skal bygge miljøskole for Undervisningsbygg

NCC Construction har inngått avtale med Undervisningsbygg KF om bygging av Norges kanskje mest miljøambisiøse skolebygg, Brynsengfaret skole i Oslo. Skolen bygges i en totalentreprise og kontrakten er på MNOK 246,5.

Brynseng skole blir en ny 1-7 skole, med flerbrukshall, for 840 elever. Skolebyggets ambisiøse miljøprofil vil gjøre det til et referanseprosjekt for fremtidig skoler i Norge og i utlandet. Skolen skal bygges som passivhus, men blir også et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB). nNEB blir gjeldende standard for offentlige bygg i EU fra 2018. Fra 2021 vil det bli gjeldene standard for alle nybygg. Skolen blir på ca. 11 700 kvadratmeter og ferdigstilles til skolestart 2017.

- Dette er et svært spennende oppdrag og det er inspirerende for oss å få være med å realisere Undervisningsbyggs ambisjoner om fremtidsrettede og bærekraftige skolebygg. Vi er svært tilfreds med å ha levert det mest konkurransedyktige tilbudet på dette undervisningsbygget, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

For å nå de ambisiøse miljøkravene må Brynseng skole tilfredsstille en rekke strenge kriterier. Integrert i fasadene vil det bli bygget et solcelleanlegg, i tillegg til en brønnpark med varmepumper.

Pedagogisk tilbud integrert i bygget

I det ferdige bygget vil elever og lærere få mulighet til å følge strømproduksjon og forbruk. Det gir prosjektet en ny og spennende pedagogisk dimensjon.  

NCC skal være ledende innen bærekraftig utvikling. Derfor er det ekstra morsomt å få bygge en skole med så tydelige miljømål, der også nye generasjoner vil få et innblikk i energi og miljø.

Ledende på bærekraftig utvikling

NCC er blant Nord-Europas ledende entreprenør- og utviklingsselskaper innen utvikling av bærekraftige bygg, og har erfaring fra flere miljøsertifiserte undervisningsbygg. NCC bygger blant annet nye Ris skole i Oslo etter passivhus-standard, Hegg skole i Lier etter BREEAM standard og leverte i 2013 Norges første BREEAM-sertifiserte undervisningsbygg til Trondheim kommune.

På tomten har det tidligere vært industriaktivitet, og før byggingen kan starte må masser med blant annet bly og olje, samt gamle bygningsrester fjernes. Byggeplassen vil følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Kontaktpersoner

Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction Norway, tlf. 901 19 363

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.