NCC tok første spadetak for Valle Wood

Midt i hovedstaden skal Norges største næringsbygg i massivtre ligge. «Valle Wood» blir midtpunktet i NCCs utvikling av 60.000 kvadratmeter kontor- og servicebygg på tomten på Oslos beste østkant.

Torsdag ble første spadetak tatt av NCC-lederne Manne Aronsson og Are Strøm, og seremonien som symboliserer byggestart gjennomført med stor oppslutning.

Dermed starter siste etappe i utviklingen av tomten som Vålerenga i 2011 kjøpte av Oslo kommune. NCC har tatt et stort eierskap til dette arbeidet og vært en viktig pådriver i jobben med å fornye og utvikle et tidligere passivt område med stort potensial.

Tar eierskap til området

- Vi er ikke på Valle kun for å bygge kontorer, vi tar også et stort eierskap til utviklingen av området. Nå skjer det store forandringer som vil gjøre dette til en vital og levende del av Oslo, sa administrerende direktør Manne Aronsson i NCC Property Development.

Utviklingen av området har tatt mange år. For at Vålerenga skulle få ta tomten i bruk måtte det oppfylles en del tøffe vilkår. Blant annet måtte det arbeides fram en reguleringsplan med boliger, skole, barnehage, kontorer og stadion. Først i 2015 var alle vilkår koblet til tomten på plass og en sluttavtale i orden.

- Det har vært komplekst og skjørt, men vi har med enormt engasjement og meget godt samarbeid med Oslo kommune og Vålerenga løst det på en meget god måte, sa Aronsson.

- Et nyskapende bygg

- Dette er et meget spennende prosjekt som er helt i tråd med NCCs visjon om å fornye vår bransje og utvikle bærekraftige løsninger. Valle Wood i massivtre er et nyskapende bygg for NCC, og vi gleder oss til å starte arbeidet, sa leder Are Strøm i NCC Building, som skal bygge Valle Wood.

Han poengterte hvor viktig utviklingen av bygg i massivtre er, både i NCCs satsing, men også sett i miljø- og bærekraftperspektiv.

- Valle Wood vil spare over 40 % CO2-utslipp sammenlignet med et oppdatert referansebygg. Det er viktige bidrag i fremtiden for byggenæringen, og er noe vi vil satse på, sa Strøm.

Satser milliarder på prosjektet

Valle-utviklingen er en stor satsing for NCC. Totalt investeres det i overkant av 1,5 milliarder kroner på det fem etapper lange kontorprosjektet.

Bygg A i prosjektet er døpt Valle Wood på grunn av den gjennomgående bruken av massivtre. Bygget blir på 6700 kvadratmeter.

I Valle Wood finnes det plass for tradisjonell kontorvirksomhet, samtidig som det er tenkt et spennende kontorkonsept med plass til co-working og gründerbedrifter, samt møterom, konferansefasiliteter og ulike serverings- og servicetilbud.

Kort vei til kollektivtrafikk

Nærmeste nabo til Valle Wood blir Vålerengas nye stadion, som står klar til bruk tidlig i september. Nye boliger blir det også, som Selvaag skal oppføre. NCC har lagt stor vekt på å utvikle området til bruk for allmenheten, og det blir store arealer til trening, sosiale møteplasser og ulike former for aktivitet.

Valle ligger bare få minutters gange fra kollektivknutepunktet Helsfyr, noe som gjør adkomsten enkel med t-bane og buss.

- Utvikling av områder nær kollektivknutepunkt er svært bærekraftig. Det er fremtiden å kunne ta seg til og fra jobben uten bruk av bil, sa Manne Aronsson.

Fakta om massivtre:

Massivtre er laget av naturens reneste materialer, og har dype tradisjoner i norsk byggeskikk. Konstruksjonsprinsippene for massivtre er at trevirke sammenføyes til elementer ved hjelp av for eksempel spikring, liming eller strekkstag. Hele elementer produseres på fabrikk eller byggeplass, og sages til etter mål. Platene monteres under telt på byggeplassen. På denne måten får man et tørt og støvfritt bygg med kort monteringstid. Massivtreelementer kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg.

Massivtre og miljø

Massivtre er godt for både inneklimaet i bygg og det ytre miljøet. Tre er et fornybart byggemateriale som er lite ressurskrevende ved fremstilling. Dette gir et lavere CO2-utslipp, i tillegg til at treet binder CO2. Bruk av massivtre gir et godt inneklima fordi treet puster og er i stand til å regulere fukt og temperatur. Porøst tre gir varme gulv uten tilført gulvvarme. Fordelene med massivtre er blant annet at det er resirkulerbart og bærekraftig, samtidig som det gir nye muligheter for skogdrift.

Bygg A, Valle:

Beskrivelse: Kontorbygg Byggetid: 1. kvartal 2017 – 4. kvartal 2018 Byggherre: NCC Property Development Entreprenør: NCC Building Entrepriseform: Samspillkontrakt Kontraktverdi: 190 millioner kroner eks mva Arkitekt: Lund+Slaatto

Mediekontakt:
Cato Werner Gustavson, kommunikasjonsrådgiver, NCC
t: 924 6 737 e: cato.werner.gustavson@ncc.no
 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 54 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.