NCC bygger hotell i Oslo sentrum

NCC Construction skal bygge hotell som utvikles av Union Eiendomskapital AS. Prosjektet, Karl Johans gate 12, gjennomføres som en NCC Partnering avtale og kontrakten er på MNOK 233. Hotellet skal driftes av Nordic Choice Hotels.

- Dette blir det andre hotellet vi bygger som et rehabiliteringsprosjekt i Oslo sentrum på kort tid, og viser at vi er konkurransedyktige på kompliserte rehabiliteringsprosjekter. Vi er derfor meget tilfreds med at denne kompetansen verdsettes av store og seriøse utbyggere, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

De siste årene har NCC rehabilitert og bygget hotell i den gamle Østbanehallen på Oslo S. Også der er det Nordic Choice Hotels som er leietaker.

Rehabiliteringsprosjektet Karl Johans gate 12 består av bygården Kirkegata 34 og store deler av bygården Karl Johans gate 12. De to byggene fra 1800-tallet vil bli koblet sammen. Det totale arealet vil bli 9 600 kvadratmeter BTA fordelt over åtte etasjer inkludert to kjelleretasjer. Hotellet skal få 181 gjesterom, samt bar/cafe og en stor restaurant.

Gjennom en tre måneder lang prosjektering- og utviklingsfase har byggherre, byggherrens prosjektleder, leietaker og NCC jobbet tett sammen. Gjennom dette arbeidet er prosjektet videreutviklet og det er skapt felles forståelse for løsninger, behov og utfordringer.

- I denne utviklingsfasen har alle involverte parter bidratt til å sikre kvaliteten på sluttproduktet og vi har hatt en grundig gjennomgang av kostnadsreduserende tiltak. Avtalen er en NCC Partneringavtale, som legger til grunn et tett samarbeid mellom alle parter i hele byggeperioden, sier avdelingsleder Nils Christensen i NCC Construction.

Fakta om Karl Johans gate 12

Byggherre: Karl Johans Gate 12 AS og Kirkegaten 34 AS ved Union Eiendomskapital AS
Byggherrens prosjektleder: Stor Oslo Prosjekt AS
Arkitekt: Dyrø og Moen Arkitekter AS
Leietaker: Nordic Choice Hotels AS
Totalentreprenør: NCC Construction AS

Kontaktinformasjon
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf. +47 901 19 363.
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.