NCC bygger elkraftlaboratorium for SINTEF

NCC Construction har inngått avtale med SINTEF Energi om å bygge deres nye elkraftlaboratorium utenfor Trondheim. Bygget oppføres i en totalentreprise og skal stå ferdig i januar 2015. Kontraktsummen er MNOK 102.

Det nye elkraftlaboratoriet skal bygges som Passivhus, og vil bli et av flere byggeprosjekter i NCC med høy miljøprofil. Fra før har NCC blant annet bygget og overlevert Norges første BREEAM sertifiserte barnehage i Trondheim.

-Vi er svært tilfreds med denne kontrakten. Prosjektet passer vår organisasjon og kompetanse. Både offentlige og private aktører etterspør i økende grad miljøkompetanse, og i NCC har vi bygget opp omfattende kompetanse på dette område, sier DK-sjef Tom Utvik i NCC Construction.

Verdifullt samarbeid i planleggingsfasen
Frem til byggestart har SINTEF og NCC samarbeidet nært i en såkalt samspillsfase, der teknologi og samlet kompetanse bringer frem en dypere forståelse for muligheter og risikoer i prosjektet.

-Byggherren hadde allerede prosjektert bygget svært godt, men sammen kom vi frem til løsninger som løftet prosjektet ytterligere. Blant annet utredet vi sammen hvordan vi skal gå frem for å ferdigstille elkraftlaboratoriet etter Passivhus-standarden, sier Utvik.

Byggeplassen blir i tillegg Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav til bærekraftige løsninger enn myndighetenes minimumskrav.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Tom Utvik, NCC Construction, tlf. + 47  928 62 959
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.