NCC bygger ny bru over Femtvasselva

NCC Construction skal bygge ny bru over Femtvasselva i Hamarøy kommune. Brua er en del av omleggingen av E6 på strekningen Femtvasslia - Kråkmo. Kontrakten er på MNOK 18.

Den nye brua blir 77 meter lang, med tre spenn på henholdsvis 22, 33 og 22 meter. Brua vil bidra til tryggere og raskere ferdsel på en strekning som i dag har stedvis dårlig bæreevne.

Dette er den tredje bruentreprisen NCC er tildelt på kort tid. NCC bygger også Dolmsundbrua og Hålogalandsbrua i Nord-Norge.

- NCC har solid erfaring med krevende infrastrukturprosjekter i Nord-Norge og ser frem til å ta fatt på et nytt bruprosjekt her, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC.

Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Omleggingen av E6 i Hamarøy kommune omfatter 5 km vei, herunder en tunell, en bru av betong og tilknytning til eksisterende E6 via etablering av to kryss. Hæhre Entreprenør AS er tildelt entreprisen på bygging av veg og tunnel.

NCCs del av prosjektet skal ferdigstilles innen 30. oktober 2014.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, tlf. +47 907 80 986
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. +47 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.