NCC styrker lønnsomheten i Norge

NCC styrker lønnsomheten i tredje kvartal. Omsetningen endte på MNOK 2 159 (2 153), på nivå med samme periode i fjor, og driftsresultatet økte til MNOK 113 (100). Lønnsomhetsøkningen skyldes god utvikling i NCC Construction Norway. 

Samlet ordrereserve og ordreinngang reduseres, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Ordrereserven per 30. september var MNOK 6 728 (7 872) og ordreinngangen i tredje kvartal var MNOK 1 067 (1 960).

Lønnsomhetsforbedring i entreprenørvirksomheten

NCC Construction Norway styrker lønnsomheten, og leverer en driftsmargin på 4,6 (1,5) i tredje kvartal. Omsetning i perioden endte på MNOK 1 492 (1 527) og resultatet ble MNOK 68 (23).

Øvrige nøkkeltall er lavere enn fjoråret, med ordreinngang på MNOK 942 (1 557) og ordrereserven per 30. september var MNOK 5 211 (6 522).

- Det er god drift i våre infrastrukturprosjekter, og vi opplever å være spesielt konkurransedyktige på de største og mest kompliserte prosjektene. Etter betydelige nedskrivninger på noen byggprosjekter i Oslo-området i 2013 har vi nå en god oversikt over våre risikoprosjekter. Det er fortsatt noen utfordrende prosjekter i Divisjon Bygg, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

15. oktober i år tegnet NCC Construction Norway kontrakt med Statens vegvesen om bygging av tunnel på E134 mellom Gvammen og Århus i Telemark. Kontrakten var på MNOK 1 017 og ordreregistreres i fjerde kvartal.

Høy produksjon av stein og asfalt
NCC Roads har i tredje kvartal hatt god drift i hele virksomheten. Innen steinmaterialer har selskapet produsert og solgt godt, og asfaltvirksomheten og veiservice har levert som forventet. 1. september hadde veiservice oppstart av én ny driftskontrakt.

Lysaker Polaris fullt utleid
NCC Property Development inngikk i tredje kvartal leiekontrakt på resterende del av Lysaker Polaris. Selskapet har høyt fokus på utvikling av eksisterende eiendommer, og har for tiden ett prosjekt under bygging.

Økt boligsalg gjennom året
NCC Bolig har hatt økt salg i sine prosjekter gjennom året, og det gir grunnlag for igangsettelse av nye prosjekter. Selskapet har også overlevert leiligheter i et antall prosjekter. Flest overleveringer har det vært på Crescendo i Bergen, som til sammen består av 70 enheter.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Juli-sept 14 Juli-sept 13 Jan-sept 14 Jan-sept 13 Helår 2013
Ordreinngang 1 067 1 960 4 946 6 902 8 735
Ordrereserve 6 728 7 872 6 728 7 872 7 219
Omsetning 2 159 2 153 5 892 6 211 9 169
Driftsresultat (EBIT) 113 100 106 35 178
Driftsmargin
  (EBIT %)
5,2 4,6 1,8 0,6 1,9
Antall ansatte* 2 458 2 372

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Juli-sept 14 Juli-sept 13 Jan-sept 14 Jan-sept 13 Helår 2013
Ordreinngang 942 1 557 3 538 4 881 6 397
Ordrereserve 5 211 6 522 5 211 6 522 6 013
Omsetning 1 492 1 527 4 345 4 598 6 677
Driftsresultat (EBIT) 68 23 94 -66 3
Driftsmargin
  (EBIT %)
4,6 1,5 2,2 -1,4 0,04

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Juli-sept 14 Juli-sept 13 Jan-sept 14 Jan-sept 13 Helår 2013
Ordreinngang 11 082 12 036 39 305 38 017 51 358
Omsetning 13 353 11 961 34 905 32 782 52 119
Driftsresultat (EBIT) 901 738 1 377 1 010 2 415
Driftsmargin
  (EBIT %)
6,8 6,3 3,9 3,1 4,6

NCC og arbeidsmiljø
NCC Constructions H-verdi i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014, inkludert underentreprenører, var 3 og sykefraværet var 4,6 %. Tilsvarende tall per 30. september 2013 var henholdsvis 4,4 og 5.

Gjennom kvartalet har det vært et spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet. I uke 36 gjennomførte NCC Construction Norway sin HMS-uke for fjerde år på rad, med blant annet kurs og øvelser. Onsdagen i HMS-uken gjennomførte hele NCC konsernet «Awareness Day», hvor samtlige ansatte stanset arbeidet i 30 minutter for å reflektere over og drøfte sikkerhet på arbeidsplassen.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.