NCC donerte drone til museum

NCCs første drone, fra 2015, har nå blitt en museumsgjenstand. Den selvkonstruerte dronen, SkyHero Spyder 6, ble donert til Tekniska Museet i Stockholm tidligere i februar.

Bruken av droner har utviklet seg svært raskt de siste fem årene, og NCC har i dag en moderne og standardisert flåte som opereres av ca 60 NCC-dronepiloter.

Fra pioner til integrerte prosesser

- For 5 år siden var dette virkelig pionerarbeid. På disse årene har imidlertid bruken av droner blitt standardisert og svært vanlig i våre bygg- og anleggsprosjekter. Nå går vi fra innovasjonsfasen til at droner blir en integrert del av vår produksjon, sier spesialist for droner i NCC, Andreas Lydig.

Ved å eie og drifte dronene internt i NCC oppnås økt verdiskaping i prosjektene. Teknologien og kunnskapen som genereres gir muligheter til blant annet å visualisere, gjøre mengdeberegninger og foreta sikkerhetsinspeksjoner.

Digitalisering er en muliggjører

For NCC er digitalisering en muliggjører og handler om evnen til å bruke og skape verdier av den informasjonen vi skaper og har tilgang til. NCC arbeider bredt og skal være en drivende aktør i bransjen, både med å digitalisere egne prosesser, utvikle tjenester og for å styrke samarbeidet med eksterne parter.

Et eksempel på en vellykket digitalisering er utviklingen av vår dronevirksomhet.

- Nå som vi har fått en drone på museum er det vel riktig å si at vi har skapt historie, sier Lydig.

 

Tor Heimdahl
Head of media relations
+4722986800
tor.heimdahl@ncc.no

 

 

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.