NCC først i Norge med strengere sikkerhetsregler

NCC velger å innføre bransjens strengeste sikkerhetsregler. Fra 1. januar 2017 blir hjelm med hakestropp og øyevern obligatorisk på samtlige av NCCs arbeidsplasser over hele landet. I tillegg innfører NCC i Norge nye signalgule hjelmer med refleks for økt synlighet.

Dette er et selvpålagt krav vi i NCC har valgt å innføre. Hakestropp og øyevern blir obligatorisk for hele NCC og samtlige av våre underleverandører som arbeider på våre bygg- og anleggsplasser. I tillegg innfører NCC i Norge signalgule hjelmer. Kravet om signalgule hjelmer vil bare gjelde for NCC i Norge, ikke for NCCs underleverandører. Bakgrunnen for at vi strammer inn på sikkerhetsreglene, er at det foreligger et reelt risikobilde, sier Håkon Tjomsland, leder Civil Engineering i NCC.

Han påpeker at hjelm festet med hakestropp sannsynligvis kunne gitt et bedre utfall i flere alvorlige ulykkestilfeller i bygg- og anleggsbransjen. 

De nye sikkerhetsreglene er i tråd med NCCs visjon for arbeidsmiljø og helse om ”null ulykker”, derfor synes jeg det er positivt at NCC går foran i sikkerhetsarbeidet, fortsetter han.

Signalgule hjelmer med refleks gir økt synlighet
Utover den obligatoriske hakestroppen og øyevernet, innfører NCC nye signalgule hjelmer som også er kjent som «high visibility»-hjelmer. Dette kravet velger NCC å innføre for alle sine ansatte som jobber med bygg- og anleggsarbeid i Norge. Dermed går NCC i Norge lenger enn resten av bransjen. De nye hjelmene vil bidra til en tryggere arbeidsplass, spesielt ved arbeid i mørke, regn og tåke. For eksempel, vil tårnkranførere oppleve en langt tryggere hverdag med tanke på sikkerhet ved lasting og lossing. Også ved arbeid i eller ved veg vil dette tiltaket øke sikkerheten for de ansatte betraktelig.

NCC reduserte antall øyeskader i Finland
De nye hjelmene har integrerte nedfellbare vernebriller som allerede gir resultater i Finland. Man skal også få tilgang til spesialtilpassede vernebriller som er egner seg for spesielle arbeidsområder. Spesialbrillesortimentet som kun gjelder for NCC inkluderer bl.a. tettsittende vernebriller mot stein- og betongsprut, vernebriller med styrke, og vernebriller for vinkelsliping og varmearbeid.

De nye sikkerhetsreglene gjelder allerede på arbeidsplasser i Finland og deler av Sverige, men vil fra og med 1. januar 2017 gjelde i samtlige land der NCC driver virksomhet, inkludert Norge. Krav til vernebriller gjelder allerede i Danmark.

Mediekontakt:
Håkon Tjomsland, leder Civil Engineering, NCC
Tel: 901 19 363 E: haakon.tjomsland@ncc.no

Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC i Norge
Tel: 952 30 693 E: tor.heimdahl@ncc.no

Fakta om HMS i NCC

Engasjement og omtanke – Alle har et personlig ansvar for å være engasjert og delaktig i å skape sikre arbeidsplasser, opptre sikkert og reagere på brudd og upassende opptreden i omgivelsene.

Riktige produkter og metoder – Ved valg av produkter og metoder skal vi alltid ta hensyn til arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Risikobevissthet – Risikoen for ulykker og skader minimeres gjennom løpende kartlegging, vurderinger og gransking av alt arbeid. Målsettingen er å minimere risikobildet på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette gjelder særlig for spesielt risikofylt arbeid som arbeid i høyden, tungt montasjearbeid og arbeid i trafikken.

Kommunikasjon og kompetanse – Gjennom stadig utvikling, opplæring, diskusjoner og dokumentasjon, skapes et sunnere og sikrere arbeidsmiljø. Vi skal alltid løfte fram betydningen av sikre arbeidsplasser, riktige holdninger og korrekt opptreden.

Tilbakemeldinger – Ved å arbeide regelmessig med oppfølging og tilbakemeldinger forebygges risiko, ulykker og skader reduseres, og arbeidsmiljøet forbedres.

På NCCs arbeidsplasser er det en selvfølge å følge lover, regler og selskapets arbeidsmiljøreglement.

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 16,000 ansatte i 2015. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på Twitter (@NCCnorge), LinkedIn (NCC Norge), Facebook (NCC i Norge), Instagram (@NCC_no) og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.