Skal renovere vann- og avløpsledninger i Asker

Carl C Fon AS og NCC har inngått kontrakt for rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Asker i Akershus, der en blant annet gjør bruk av gravefrie renoveringsmetoder.

Asker kommune og Carl C Fon inngikk onsdag denne uken avtalen som omfatter rehabilitering av vel en kilometer (1380 m) vann- og avløpsledninger i et boligområde på Gullhella i Asker kommune. Det skal også bygges opp fortau med ny kantstein, foretas utskifting av kummer samt opparbeidelse av vei, en jobb til en verdi på rundt 31,5 millioner kroner.

– Vi er svært glade for å kunne bidra til oppgradering av vann- og avløpsnettet i Asker. Dette prosjektet som blir utført ved kombinert bruk av tradisjonelle graving og No Dig-metoder, passer oss veldig bra da vi har alle tjenester innad i NCC systemet, sier prosjektleder Terje Rødne Hansen i NCCs datterselskap Carl C.Fon AS.

Carl C Fon AS har nylig etablert seg med ett avdelingskontor i Sandvika så dette prosjektet blir ett av de første oppdragene som utføres fra denne avdelingen. Onsdag ble kontrakten signert av prosjektleder Siri-Kristin Rønnevik fra kommunen og avdelingsleder Dagfinn Evensen i Carl C.Fon.


Gir en rekke fordeler
Rehabiliteringen blir utført ved kombinert bruk av tradisjonell graving og No Dig-metoder, der en ikke trenger å grave for å gjøre jobben. NCCs fagenhet No Dig er et av landets foregangsfirma innen moderne renoveringsmetoder der en tar i bruk nye teknikker for å fornye vann- og ledningsnettverk.

Dette gir en rekke fordeler, sier prosjektleder Tage Odland i NCC NoDig.

– Det medfører at jobben kan gjøres raskere og til lavere kostnader, og med redusert transport og bruk av anleggsmaskiner som gir betydelige miljøgevinster. I tillegg unngås bruk, foredling og produksjon av begrensede ressurser som grus, pukk og asfaltprodukter, sier Odland.


– En miljøgevinst

Denne kontrakten er en av flere entrepriser i områdeprosjektet Gullhella hvor det skal investeres rundt 100 millioner kroner på å rehabilitere gamle vann- og avløpsledninger, sier prosjektleder Siri-Kristin Rønnevik i Asker kommune.

– I Gullhella-prosjektet er det i hovedsak valgt NoDig-metoder. Her er det separatsystem, tre ledninger i samme grøft, som skal rehabiliteres. Avløpsledningene skal renoveres med strømpe og vannledningen skal blokkes ut. Anleggsutførelsen er ikke fri for graving, men vi søker å minimere omfanget. Dette gir blant annet redusert massetransport/trafikk og en miljøgevinst, spesielt også for nærmiljøet, sier Rønnevik, som ser frem til oppstart og samarbeidet med Carl C. Fon.

Arbeidene starter opp i april og er planlagt sluttført i desember 2018.MEDIEKONTAKT:

Terje Rødne Hansen, prosjektleder Carl C Fon
e:
terje.rodne.hansen@carlcfon.no , t: +47 458 64 754

Tage G. Odland, prosjektleder NCC Infrastructure
e: tage.odland@ncc.no , t: +47 901 194 70                                 

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCC
e:
robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.