Luftig NCC kontor – til falker

I Danmark har NCC bygget om Portland Towers, fra siloer til moderne kontor. Men det er ikke bare menneskene som skal trives i de nye miljøvennlige kontorene. På taket er det bygget hekkebokser som skal lokke til seg vandrefalk.

Vandrefalken er territoriell og trives ikke med å hekke i nærheten av andre par. Derfor er det kun plassert en hekkeboks på taket av de to tårnene, 59 meter over bakken. I Danmark er det flere eksempler på at vandrefalker har etablert seg på taket av høye bygninger i bynære områder.

- Nå venter vi i spenning og håper et falkepar oppdager Portland Towers. Dersom vi lykkes med å skape en god hekkeplass for en sjelden rovfugl kan vi være stolte og glade, sier Niels Fribo, utviklingsansvarlig for Portland Towers i NCC Property Development.

Portland Towers vil også få grønt tak og det planlegges å etablere hekkemuligheter for linerler.

- Grønne tak av for eksempel sedum (fjellblomster) er positivt for flere formål. Blant annet absorberer de støv og luftforurensing og reduserer avrenning til overvannsnettet. Og ikke minst er det positivt for biodiversiteten ved at de skaper gode steder for eksempelvis sommerfugler og fugler, sier leder for energi og miljø i NCC Construction Norge, dr. ing. Sigrid Strand-Hanssen.

NCCs målsetting er å levere bærekraftige løsninger og Portland Towers er et godt eksempel på dette.

Kontaktperson:
Leder for miljø og energi, dr. ing. Sigrid Strand-Hanssen, NCC Construction, tlf. 465 05 299

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.