Asfaltarbeidere utsatt i trafikken

Med trafikken tett på har de som jobber langs veiene en utsatt arbeidsplass. Norske bilister bør bli flinkere til å ta hensyn på steder der asfalt- og annet veiarbeid pågår.

SE VIDEO PÅ YOUTUBE: Senk farten – asfaltarbeid pågår!
https://www.youtube.com/watch?v=5pVALMJVNIk

Med våren er asfaltsesongen i full gang, og NCCs rundt 50 asfaltlag vil frem til høsten legge over en million tonn asfalt for tryggere og mer framkommelige norske veier. Men for de som utfører dette arbeidet - midt i trafikken – er det ikke alltid like trygt.

- Vi har nok mellom 30 og 40 alvorligere, uønskede hendelser i året relatert til uønsket adferd av trafikkanter i vegarbeidssoner. Vi har rapporter der personell ikke har følt det trygt å jobbe i trafikken, og vi har også tilfeller der politi har blitt tilkalt, sier Bjørn Ottar Ramstad, sjef for Helse, Miljø og Sikkerhet i NCC.

Selv om antallet hendelser har blitt redusert de siste årene, tar norske bilister fortsatt ikke tilstrekkelig hensyn til asfaltpersonellet.

-Trafikkanter som utviser farlig adferd og høy fart er en del av hverdagen for vårt asfaltpersonell. Der det ikke er ledebiler som regulerer hastigheten, så oppstår det stadig farlige situasjoner med kjøretøy med for høy fart. I tillegg kommer økt risiko ved passering av busser, lastebiler og utrykningskjøretøy, sier Ramstad.

Bilister som ikke overholder skilting og anvisninger, kjører for fort og er uoppmerksomme, er blant de hyppigste utfordringene.

Ramstad og NCC oppfordrer derfor bilister og andre trafikkanter:
Senk farten, følg trafikkanvisninger og skilting, vær oppmerksom og ta hensyn!


MEDIEKONTAKT:

Bjørn Ottar Ramstad, HMS Sjef i NCC Industry
e: bjorn.ramstad@ncc.no, t: +47 924 33 078

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCC
e: robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 54 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.