NCC først i Norge med svanemerkede leiligheter

NCCs nye boligprosjekt LonaParken #1 i Åsane i Bergen har som første leilighetsprosjekt i Norge fått tildelt miljømerkingen Svanen.

-Fremtidens boligkjøpere vil være helhetstenkende. Kjøpet skal være smart i forhold til miljø og samfunn. Og det skal være finansielt attraktivt, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig AS.

Boligene som NCC utvikler i Åsane skal være miljøsmarte og ha et godt innemiljø. De skal være sunne for oss i dag og for fremtidige generasjoner. Det betyr en bærekraftig utvikling fra planlegging til innflytting og bruk av boligen.

- Svanemerking er i like høy grad et kvalitetsstempel som miljøstempel. Derfor er vi svært stolte over å være først i Norge med svanemerkede leiligheter, sier Bruun.

Tilfredsstiller Svanens strengeste krav
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og garanterer at produktet er blant de minst belastende i sin produktgruppe. Det stilles strenge miljøkrav til produktet i et livssyklusperspektiv. Fra uttak av råvare, under produksjon, i bruk og til produktet blir avfall.

Energiforbruket i en Svanemerket bolig er minst 25 prosent lavere enn det lovgivningen krever. I LonaParken #1 blir energiforbruket enda lavere. Prosjektet har blant annet en mer effektiv bygningskropp med bedre isolasjon, tettere vinduer og smartere ventilasjon i forhold til en tradisjonell boligblokk.

- Hvordan vi bor er et av de viktigste miljøvalgene vi gjør. Det er stor miljøgevinst å hente både når det gjelder selve byggeprosessen, alle materialene som blir brukt og hvor energieffektiv boligen er. Svenskene har lenge kunnet velge svanemerkede boliger. Det gleder meg at norske boligkjøpere endelig kan gjøre det samme, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking.

Kvalitet og miljø er kostnadsbesparende
- Vi bygger med investering i fremtiden. Miljøvennlige og svanemerkede leiligheter vil være en investering i et bærekraftig samfunn der både miljøhensyn og fremtidig verdistigning er viktig. Ved en helhetlig tilnærming klarer NCC å tilby miljøsmarte leiligheter med høy kvalitet og som er kostnadsbesparende, på både kort og lang sikt.

-Boligkjøpere er og skal være opptatt av både kvalitet og kostnader. Kvaliteten i våre svanemerkede leiligheter vil være høy og kostnadsmessig er vi konkurransedyktige. Boligprisene mot sluttkunde er faktisk lavere enn andre boligprosjekter uten Svanemerket under utvikling i Åsane, avslutter Bruun.

Om LonaParken
LonaParken er et nytt boligområde under utvikling i Åsane i Bergen. Her skal NCC utvikle ca. 550 nye boliger. Hele området er planlagt utbygd fram mot 2020. Første byggetrinn er LonaParken #1 og består av 101 leiligheter fordelt over 2 vinklede hus på opptil 7 etasjer.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Johan Bruun, NCC Bolig AS, +47 913 39 977
Regionsjef, Kjell Petter Solhaug, NCC Bolig AS, +47 995 17 295
Administrerende direktør Anita Winsnes, Miljømerking, tlf. +47 952 04 550

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte.  NCC Bolig inngår i forretningsområdet NCC Housing. NCC Housing utvikler og selger boliger på utvalgte markeder i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg.