NCC bygger videre i Kongsberg Teknologipark

NCC Construction ved OKK DK Drammen er tildelt kontrakt for oppføring av nytt kontorbygg i totalentreprise for Kongsberg Næringsbygg. Kontrakten er på MNOK 106 eks. mva.

- For oss er det svært gledelig at Kongsberg Teknologipark ønsker å videreføre vårt samarbeid med et nytt og spennende prosjekt. Prosjektet passer godt sammen med våre øvrige prosjekter og opparbeidede kompetanse innen denne typen bygg, sier distriktssjef Stig Berg i NCC Construction.

Det nye kontor- og kantinebygget vil få god miljøstandard og blir hovedkontoret til Kongsberg Protech Systems. Samlet areal er ca. 7000 kvm, fordelt på kontorer og en stor kantine for mange av de 5 500 ansatte ved Kongsberg Teknologipark. OKK har tidligere også bygget Kongsberg Maritimes hovedkontor Carpus I og Carpus II.

Byggearbeidene starter umiddelbart og ferdigstilles i januar 2016. 

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Stig Berg, NCC Construction, telefon +47 932 42 030  
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, telefon +47 922 04 141 

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.