Ny regionsjef i NCC Bolig

Merethe Danielsen (42) er ansatt som ny regionsjef i NCC Bolig Region Øst.

Danielsen er i dag prosjektleder i NCC Bolig. Hun har en solid bakgrunn med både strategisk og operativ erfaring innen eiendomsutvikling og salg. Hun kan også vise til sterke resultater fra flere utviklingsprosjekter, blant annet gjennom fire år som eiendomsutvikler i Boligbygg Oslo KF. Danielsen er utdannet statsautorisert eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI, og har studert universell utforming ved NTNU.

- Jeg er veldig glad for at Merethe Danielsen har takket ja til denne stillingen. Hun er en kapasitet med bred erfaring, og har hatt flere nøkkelroller i selskapet, sier Johan Bruun, administrerende direktør i NCC Bolig.

Danielsen tiltrer stillingen 1. august, vil rapportere til administrerende direktør og blir medlem av ledergruppen i NCC Bolig. Hun tar over etter Svein Lauritzen som velger å forlate regionsjefsrollen og går over i en ny stilling som senior prosjektleder i NCC Bolig.        

-Svein Lauritzen har betydd utrolig mye for NCC Bolig, og jeg er takknemlig og glad for at vi får beholde Svein i selskapet med den brede og gode kompetansen som han besitter, avslutter Johan Bruun.

Administrerende direktør Johan Bruun, NCC Bolig, tlf. +47 913 39 977
Regionsjef Merethe Danielsen, NCC Bolig, tlf. + 47 480 80 075

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte.  NCC Bolig inngår i forretningsområdet NCC Housing. NCC Housing utvikler og selger boliger på utvalgte markeder i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg.