NCC styrker resultat og omsetning

Resultatet for NCC i Norge ble MNOK 178 (123) i 2013, en økning på 45 prosent sammenlignet med året før. Omsetningen endte på MNOK 9.169 (7.376), en økning på nærmere 25 prosent.  Ordreinngang og ordrereserve er på nivå med 2012. 

For NCCs selskaper i Norge endte også fjerde kvartal 2013 opp, sammenlignet med samme kvartal i 2012. Omsetningen i fjerde kvartal ble MNOK 2.958 (2.231), med et resultat på MNOK 143 (54). Ordreinngangen i fjerde kvartal ble MNOK 1.833 (1.455).

NCC Constructions omsetning i 2013 var MNOK 6.677 (5.212), en økning på 28 prosent fra 2012. Driftsresultatet endte på MNOK 3, ned fra MNOK 63 året før. Ordreinngangen ble MNOK 6.397 (6.943). I fjerde kvartal 2013 endte omsetningen på MNOK 2.079 (1.825), og driftsresultatet på MNOK 69 (35). Ordreinngangen i kvartalet var MNOK 1.516 (893).

- 2013 ble preget av nedskrivinger på byggprosjekter i Oslo området. Vi leverer gode tall i vår anleggsvirksomhet, og har styrket kompetanse og kapasitet gjennom økt samarbeid med vårt svenske søsterselskap. Jeg er fornøyd med fjerde kvartal. Ordreinngangen er god, omsetningen er på et bra nivå og resultatet er nærmest en dobling fra fjerde kvartal 2012. Det danner et godt grunnlag for økt lønnsomhet i 2014, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Ordreserven per 31. desember 2013 var MNOK 6.013 (6.225).

NCC Roads leverer bedre resultater enn foregående år, etter økt fokus på mer effektiv produksjon og drift. Til tross for en lang vinter og sen oppstart av asfaltproduksjonen har en tilsvarende sen vinter på slutten av året gitt omtrent samme produksjonsvolum. Også pukk og grus har hatt et jevnt salg og lander på om lag samme volum som i 2012. Veiservice har hatt oppstart av fire nye kontrakter.

Fra og med 1. januar er NCC Roads organisert i tre nordiske divisjoner, asfalt, steinmaterialer og veiservice. I tillegg til å være ny nordisk divisjonssjef for asfalt i NCC Roads, fortsetter Michael Malm som landansvarlig og administrerende direktør for NCC Roads i Norge.

NCC Property Development har ferdigstilt og overtatt to bygg i 2013, Østensjøveien 27 i Oslo og Stavanger Business Park. Østensjøveien 27 ble solgt i desember og skal være nytt hovedkontor for NCC i Norge. Tidligere på året solgte NCC Property Development også tomtene Brynsengfaret 8-12, til Oslo kommune, og Kilenveien 85, til Profier.

I 2013 ble det startet bygging av Lysaker Polaris. Bygget ferdigstilles i juni 2015 og har en utleiegrad på 72 prosent. Utleiegraden på Østensjøveien 27 og Stavanger Business Park er henholdsvis 94 og 100 prosent.

NCC Bolig økte i løpet av året kravet til forhåndssalg for igangsettelse. Begrunnelsen var et krevende markedsbilde. Kundenes tilfredshet med sin nye bolig økte også, og gjennomsnittlig kundetilfredshet var på nivå med de beste prosjektene tidligere år. NCC Bolig overleverte i 2013 totalt 102 (223) enheter, solgte 67 (160) boliger og hadde 25 (190) igangsettelser.

- Vi tok tidlig grep for å redusere risikoen i et krevende marked, blant annet ved å øke kravet til forhåndssalg. Samtidig har vi hatt høyt trykk på salg, og salget har vært stabilt igjennom året. Siste halvår fikk vi også på plass salgssjef i nyopprettet stilling, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Okt.-des. 2013 Okt.-des. 2012 Helår 2013 Helår 2012
Ordreinngang 1 833 1 455 8 735 8 951
Ordrereserve 7 219 7 195 7 219 7 195
Omsetning 2 958 2 231 9 169 7 376
Driftsresultat (EBIT) 143 54 178 123
Driftsmargin (EBIT %) 4,8 % 2,4 % 1,9 % 1,7 %
Antall ansatte* 2 418 2 090

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Okt.-des. 2013 Okt.-des. 2012 Helår 2013 Helår 2012
Ordreinngang 1 516 893 6 397 6 943
Ordrereserve 6 013 6 225 6 013 6 225
Omsetning 2 079 1 825 6 677 5 212
Driftsresultat (EBIT) 69 35 3 63
Driftsmargin (EBIT %) 3,3 % 1,9 % 0,04% 1,2 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Okt.-des. 2013 Okt.-des. 2012 Helår 2013 Helår 2012
Ordreinngang 13 341 13 181 51 358 47 878
Omsetning 19 337 16 315 52 119 49 138
Driftsresultat (EBIT) 1 405 1 142 2 415 2 163
Driftsmargin (EBIT %) 7,3% 7,0% 4,6% 4,4%

NCC Construction og arbeidsmiljø

NCC legger ned betydelige ressurser i å skape en sikker arbeidsplass, og inkluderer også underentreprenører i alt HMS arbeid. Det å ta ansvar for samtlige på en NCC-byggeplass har gitt svært positive HMS-resultater hos våre underentreprenører. Ved bygg-distriktene Hamar og Trondheim har målrettet arbeid vært meget vellykket. I Hamar har egne ansatte hatt null og underentreprenører 7 fraværsskader siden august 2001. Tilsvarende har det vært null fraværsskader på egne ansatte i Trondheim siden oktober 2007, men 4 skader på underentreprenører. NCC har en null-visjon for alle som jobber på en NCC-byggeplass.

NCC Constructions H-verdi i perioden 1. januar-31. desember 2013, inkludert underentreprenører, var 4,2 og sykefraværet var 5. Tallene for 2012 var henholdsvis 4 og 4,3.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.