NCC beste eiendomsutvikler for sjette året på rad

NCC Property Development har nok en gang blitt kåret til beste eiendomsutvikler i Norge, Norden og Baltikum av det internasjonale finanstidsskriftet Euromoney.

– Kåringen styrker vår overbevisning om at vi gjennom å tilby fremtidsrettede og miljøsertifiserte bygg sørger for en merverdi for våre kunder. For oss er det gledelig å konstatere at våre prosjekter er attraktive både for leietakere og investorer, som begge etterspør gjennomtenkte miljøvennlige løsninger, fleksibilitet og et godt arbeidsmiljø, sier Rolf Thorsen, administrerende direktør for NCC Property Development i Norge.

Årlig arrangerer finanstidsskriftet Euromoney en avstemming for å kåre de beste aktørene innen eiendomsbransjen. De siste seks årene har NCC Property Development blitt kåret til beste eiendomsutvikler i både Norge, Norden och Baltikum. I år, som i fjor, fikk NCC Property Development samme heder også i Finland og Danmark.

Euromoneys årlige kåring bygger på en webbasert avstemming gjennomført blant tidsskriftets lesere tidligere i vår. Leserkretsen består i hovedssak av ledere innen eiendom-, bank- og finanssektoren og bedriftsledere i hele verden.

– Etterspørselen etter bærekraftige bygg er økende og miljøsertifiseringer er blitt standard i bransjen. Tilsammen har vi de siste årene levert 11 BREEAM- og DGNB- sertifiserte bygg. Ytterligere 14 prosjekter som innfrir våre egne målsetninger er i ferd med å bli sertifisert. Jeg er overbevist om at våre høye miljømål styrker vår forretning, sier Carola Lavén, forretningsområdesjef for NCC Property Development i Norden.

For ytterligere informasjon:
Rolf Thorsen, Administrerende direktør, NCC Property Development. Tlf.
: +47 22 98 68 00

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Property Development utvikler og selger kommersielle eiendommer i Norden, Baltikum og St. Petersburg.